Verden

Franske og greske bilførere er Europas uhøfligste

Mens bilførere flest i Europa sier de er blitt tryggere og høfligere det siste året, gjelder ikke det for franske og greske sjåfører.

Franske bilførere er Europas mest uhøflige, ifølge en spørreundersøkelse om oppførsel i trafikken.
  • NTB
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

I en spørreundersøkelse i elleve europeiske land sier bilførerne selv at de er blitt mindre innstilt på å skjelle ut andre, bruke hornet, passere på høyre side eller ligge for nær bilen foran.

Undersøkelsen viser likevel at 47 prosent av greske bilførere ligger for nær bilen foran, mens 70 prosent av franske sjåfører lar sinnet gå ut over andre på veien.

Spanjolene er de som mest bruker hornet (66 prosent), ifølge undersøkelsen som er gjort av IPSOS-instituttet for Vinci Autoroutes.

Grekerne er farligst

De farligste bilførerne er grekerne, mens britene er de mest forsiktige.

Rundt 88 prosent av bilførere i Europa innrømmer at de av og til kjører fortere enn fartsgrensen, noe som er en nedgang på 1 prosentpoeng, mens 61 prosent innrømmer at de ikke holder trygg avstand.

Svenskene er de som er mest troende til å kjøre for fort eller ta blikket bort fra veien, mens nederlenderne oftest passerer på høyre side i filen som er ment for langsommere trafikk.

Mobilbruk øker

På den positive siden er det en økning på bare to av 14 målte typer av farlig kjøring – nemlig å prate på mobilen og å stille inn GPS-en mens man kjører.

En femtedel av bilførerne, opp 1 prosentpoeng, sier de har gått ut av bilen for å krangle med en annen bilfører, og de mest skyldige her er polakkene, med 37 prosent.

En femtedel av franske bilførere, sammenlignet med 16 prosent i Europa som helhet, innrømmer at de ikke er samme person når de kjører bil. De sier selv at de er mer nervøse, impulsive eller aggressive enn ellers.

Innfrir ikke mål om halvering

Ifølge data fra EU døde rundt 22.800 mennesker i trafikkulykker i de 27 EU-landene i 2019. Det er rundt 7000 færre enn i 2010, noe som innebærer en nedgang på 23 prosent. Nedgangen fra 2018 var på 2 prosent.

Trenden i retning av bedre trafikkultur fortsetter, men noe langsommere i de fleste av landene siden 2013 enn før. EUs mål om å halvere antall døde i trafikken fra 2010 til 2020 kommer ikke til å bli innfridd, sier EU-kommisjonen.

Selv om antall dødsulykker i trafikken kan bli betydelig lavere i 2020, kan året være et unntak som skyldes redusert trafikk på grunn av koronarestriksjonene, og vil uansett ikke være nok til å oppfylle målet, heter det i en rapport fra EU-kommisjonen.

Les mer om

  1. Trafikk
  2. Bil
  3. EU