Japansk hvalfangst stilles for retten i Haag

Australia stevner Japan for Den internasjonale domstolen i Haag for å få en slutt på den såkalte forskningsfangsten som landet driver.

Den australske delegasjonen (til venstre) møte i dag den japanske delegasjonen (til høyre) i den internasjonale domstolen i Haag der Japan er innklaget for fortsatt å drive hvalfangst.

I saken som Australia har anlagt mot Japan for Den internasjonale domstolen i Haag, vil australierne hevde at den japanske forskningsfangsten egentlig er en skjult kommersiell hvalfangst.

Japanske myndigheter sier ifølge BBC at landet vil forsvare retten til å fortsette med forskningsfangsten. 1000 hvaler blir hvert år drept av ulike japanske fartøyer, og det hevdes at dette gjøres for å skaffe seg kunnskap om hvalens liv.

Les også

Sør-Korea vil starte med hvalfangst

Formelt sett har kommersiell hvalfangst vært forbudt siden 1986. Japanerne har imidlertid fortsatt med de kaller forskningsfangst, mens Norge driver en begrenset fangst på den nordøstatlantiske vågehvalen, som teller noe slikt som omkring 100 000 dyr.Fordi Norge har reservert seg mot det generelle forbudet, står den norske fangsten ikke i motstrid til vedtektene i Den internasjonale hvalfangstkommisjonen.

Utryddingstruet

BBC skriver at den japanske hvalflåten seiler til Sydishavet i november og desember hvert år for å jakte på vågehval og et lite antall finnhval. Hva gjelder finnhvalen, regnes den av mange som ytryddingstruet. Til tross for at fangsten går under merkelappen forskningsfangst, blir kjøttet fra hvalene solgt på vanlig måte i butikker i Japan.

Les også

Hvalfangstmotstander pågrepet i Tyskland

De siste årene har antallet fangede dyr gått markant tilbake, i hovedsak fordi aktivister stikker kjepper i hjulene for de japanske fangstskutene.Myndighetene i Australia hevder på sin side at det japanske forskningsfangstprogrammet ikke har noen relevans hva gjelder bevaring av livet i havet. Mer enn 10 000 hvaler har måttet late livet på grunn av den japanske forskningsfangsten, hevder australerne.

Bærekraftig, sier Japan

Myndighetene i Japan hevder at den hvalfangsten som drives, er bærekraftig, og at forskningsfangsten gir informasjon om bestanden som vil kunne legge grunnlag for å oppheve det generelle forbudet mot kommersiell hvalfangst.

Det er ventet at det vil gå flere måneder før domstolen kan ta saken opp til doms.

Hvis Australia får medhold i Haag, vil alle hvaler, også denne knølhvalen, i fremtiden kunne svømme rundt i verdenshavene uten å frykte japanske hvalfangere.