Stor studie av korona-selvtester: Bare 17 av 46 blir anbefalt

Én av hurtigtestene oppdaget korona hos færre enn 3 av 100 som faktisk var smittet. Den beste testen hadde en treffprosent på 94.

Kvaliteten på ulike antigen hurtigtester spriker fra elendig til 94 prosent treffsikkerhet.

Norske myndigheter har kjøpt hurtigtester for milliarder og basert mye av koronahåndteringen på selvtesting. Folk har i perioder hamstret kostbare selvtester. Men hvor gode er de såkalte antigentestene?

En av de mest omfattende undersøkelsene av hurtigtester avdekker at enkelte nesten ikke fanger opp koronasmitte.

Les hele saken med abonnement