Amerikanske myndigheter erklærer 23 arter for utdødd

USA erklærte onsdag 23 arter for utdødd, blant dem elfenbeinsspetten, som var en av de største hakkespettene i verden.

En utstoppet elfenbeinsspett hos California Academy of Sciences i San Francisco. Amerikanske myndigheter regner nå fuglen som utdødd.
  • NTB-AFP

Kunngjøringen kommer fra Fish and Wildlife Service (FWS), som tar til orde for å fjerne artene fra listen over truede dyrearter fordi forskerne har gitt opp å finne dem igjen. På lista er både fugler, muslinger, fisk og flaggermus.

Elfenbensspetten ble sist sett med sikkerhet på 1940-tallet. Fuglen kunne bli over en halvmeter lang, og hadde sort og hvit fjærdrakt, sitrongule øyne og en spiss fjærkam på hodet.

Blant fuglekikkere har det vært stor interesse for fuglen, og flere ubekreftede meldinger om observasjoner er gjort de siste årene sørøst i USA. Ingen av dem har imidlertid latt seg sikkert bekrefte.

– Den grunnleggende årsaken som gjorde hakkespetten utryddingstruet var tapet av urskogen i sørøst, noe som for alvor tok til etter borgerkrigen, sier John Fitzpatrick, tidligere direktør ved Cornell Lab of Ornithology.

Han har vært med på forsøk på å lete etter fuglen i Arkansas og andre delstater på begynnelsen av 2000-tallet. Han sier han er enig i vurderingen av at de andre fuglene er borte, men tror det fortsatt kan være håp for elfenbeinsspetten.