Hvem er smuglerne som sender folk over Middelhavet?

Fem spørsmål og svar om menneskesmuglerne og de farefulle ferdene i medtatte fartøyer over Middelhavet.

Overlevende fra båten som i helgen forliste utenfor Libyas kyst, går i land i Italia.

1 Hvem smugler mennesker over Middelhavet fra Libya?

Allerede før Muammar al-Gadafis regime falt i 2011 var Libya i ferd med å bli sentralt i den illegale trafikken over Middelhavet. Da sto fire-fem klaner bak trafikken, de besto delvis av folk som for øvrig drev legitime forretninger og delvis rent kriminelle.

Der drives denne trafikken nå av militsgrupper. De fleste av medlemmene i gruppene skal være libyere, men de reisende møtes ofte av «agenter» fra samme land som dem selv i for eksempel hovedstaden Tripoli. Virksomheten drives både av hierarkisk oppbygde kriminelle bander og mer løst organiserte nettverk.

2 Hva koster båtreisen?

Prisen varierer blant annet etter hva slags tjeneste som tilbys, distanse, risikoen for å bli tatt og transportmetoder. Billettprisen begynner gjerne på 1000 dollar, forteller vitner. Mange oppgir å ha betalt mellom 1000 og 2000 dollar. Når flyktningene skal om bord i båtene, skvises de enda en gang av smuglerne.

— Enkelte forteller at de har måttet betale ekstra for redningsvester og for å få lov til å ta med mat og vann om bord, forteller rådgiver Geir Skogseth i Landinfo. Landinfo er en etat som samler inn og vurderer landinformasjon for norsk utlendingsforvaltning.

Et par år før Gadafis fall kostet en tur fra Libya med mottaksapparat i Italia ca. 3000 dollar. Italienske myndigheter antar at hjelp med dokumenter og papirer da var inkludert.

Ifølge Geir Skogseth i Landinfo er prisene stigende. Mange aktuelle konflikter gjør at flere vil reise, og samtidig er de potensielle rutene blitt færre.

3 Er smuglingen lønnsom?

I Libya er smugling en vekstnæring. - Dette er big business, sier Helge Lurås. Også i andre land lengre sør har virksomheten tatt seg opp, noe som gjør at flere kommer. Kirkens Nødhjelps Somalia-representant, Pio Ding, holder til i Nairobi, Kenya. - Vi hører at de som før finansierte piratvirksomhet i Aden-bukta, nå heller satser på menneskesmugling, forteller han.

4 Hvorfor reiser de fra akkurat Libya?

Tidligere var trafikken stor til Spania fra land som Marokko, Algerie og Tunisia. Disse samarbeider imidlertid nå med EU og stopper mange migranter og deporterer dem til land lengre sør. Det største antallet flyktninger og innvandrere kommer nå via Libya. Her er det ingen nasjonale myndigheter som kan slå ned på virksomheten. Helge Lurås i Senter for strategisk analyse påpeker at lovløsheten i Libya har gjort det enklere for smuglerne å operere. - Lokale krigsherrer har kontrollen, sier han.

— I det vestlige Libya er det ingen sentralmakt som kan stoppe smuglerne. Militsgruppene har inntekter fra virksomheten, og det er en av årsakene til at de ikke har noen interesse av at det skal bli fredeligere, sier Geir Skogseth.

Distansen fra Libyas kyst til Malta eller italienske Lampedusa er ca. 30-35 mil.

5 Hvordan finner de reisende smuglerne?

— Smuglerne har velorganiserte transportnettverk, og det er ikke noe problem å komme i kontakt med dem for dem vil reise. Man trenger gjerne bare møte opp på busstasjonen og spørre. Med en slags sammenligning til turisme kan man si at de tilbyr alt fra ferdige pakketurer til backpacker-turer, sier Helge Lurås.

— De fleste må leie hjelp hele veien fra land lengre sør, sier Geir Skogseth. Underveis på reisen, forteller han, snakker de med andre og får kunnskap om hva som venter dem ved neste stoppunkt. - Har de ressurser til å reise hele veien, blir de ofte frastjålet pengene. De må dermed tjene penger før hver nye etappe og reisen tar derfor svært lang tid, sier han.