Verden

Svensk domstol: Arbeidsgiver må godta at ansatt ikke håndhilser

En svensk arbeidsgiver må betale 40.000 kroner i erstatning til en muslimsk kvinne som ikke fikk gjennomført jobbintervju fordi hun nektet å håndhilse.

  • NTB

Kjennelsen i Arbetsdomstolen omtales av kringkasteren SVT. Domstolen slår fast at Farah Alhajeh ble utsatt for diskriminering.

Alhajeh hadde møtt opp til et jobbintervju i Uppsala da hun nektet å håndhilse på en mann som var til stede. I stedet la hun en hånd på brystet som hilsen. Rekrutteringsprosessen ble avbrutt, og Alhajeh ble ført ut av kontoret.

Hun klaget hendelsen inn for Diskrimineringsombudsmannen, som tok saken videre.

– For første gang har vi en dom som kun handler om håndhilsing, og som sier at man ikke kan kreve av ansatte at de skal hilse på en viss måte, sier Clas Lundstedt, talsperson for ombudet.

Selskapet nådde i domstolen ikke fram med sitt argument om at alternative hilsemåter som skiller mellom kjønn, er krenkende.

I Norge skal Diskrimineringsnemnda behandle en lignende sak. Den er klaget inn av en muslimsk lærer som ikke fikk fornyet vikariatet fordi han nektet å håndhilse på kvinnelige kolleger.