Verden

Peter Madsen møter i retten igjen – ber om mildere straff

Onsdag starter den nye rettssaken mot Peter Madsen, som har anket straffeutmålingen for drapet på den svenske journalisten Kim Wall.

Peter Madsen, som er dømt til livsvarig fengsel for å ha mishandlet og drept den svenske journalisten Kim Wall om bord i sin selvbygde ubåt, har anket straffeutmålingen.

Klokken 10 onsdag startet ankesaken i Østre Landsret i København.

Madsen har ikke anket selve skyldspørsmålet, men straffeutmålingen. Madsen ble i april dømt til livsvarig fengsel for drap, seksuell mishandling og likskjending.

Retten har satt av tre dager til saken.

  • Inge D. Hanssen: Kunne ikke bli noe annet resultat

Fengsel på livstid er den strengeste straffen man kan idømmes i Danmark og betyr at man tidligst kan søke om prøveløslatelse etter 12 år. Langt de fleste livstidsdømte tilbringer lengre tid bak murene.

Skulle dommen bli endret i ankesaken, kan Madsen enten få en forvaringsdom eller en tidsbegrenset straff, skriver avisen Berlingske.

Les mer om

  1. Peter Madsen
  2. Kim Wall
  3. Drap
  4. Danmark
  5. København