Verden

Målet er å hjelpe de aller fattigste. Bill Gates satser millioner på at løsningen er en superku.

Microsoft-milliardæren tar i bruk genteknologi for å hjelpe verdens fattigste.

Bill Gates var en velkommen gjest da han i slutten av januar kom til Edinburgh med store investeringer. Her hilser han på førsteminister Nicola Sturgeon.
  • Jørgen Lohne

Gir du en mann en fisk, har han mat nok for én dag. Gir du en mann en hybrid superku som har jur som en europeisk kvige og er like robust som afrikansk Masai-krøtter, kan han spise ost hele sitt liv – eller i hvert fall så lenge kua lever.

Slik omtaler The Times årsaken til at den humanitære stiftelsen Bill Gates driver sammen med sin kone Melinda, investerer stort i genetisk forskning som har til hensikt å skape den perfekte «superkua».

– Jordbruk og krøtterhold er selve livslinjen for mer enn en milliard mennesker i verdens fattigste land, konstaterte Gates da han i slutten av januar kom til Edinburgh for å besøke instituttet der superku-forskningen pågår, Senter for tropisk husdyrgenetikk og helse ved universitetet i Edinburgh.

Ifølge The Times støtter Gates prosjektet med millioner av pund, altså flere titalls millioner kroner.

  • «Verre krise enn i Syria»: Sult truer millioner på flukt i Kongo

Vestlige kyr gir mye mer melk enn sine afrikanske «søstre», men ville ikke klare seg i Afrika.

God melkeprodusent med afrikanske særtrekk

På sin egen blogg skriver Gates om hvorfor super-kua er nødvendig:

– Mens en melkeku i USA produserer nær 30 liter hver dag, avgir en gjennomsnitts ku i Etiopia 1,69 liter. Men det nytter ikke å ta med seg en høyproduktiv Holstein-ku fra Wisconsin og slippe den løs på savannen. Den kua ville ikke kunne overleve i et miljø med mange tropiske sykdommer, og den ville ha store vanskeligheter med å få nok næring. Derfor må vi forsøke å avle kyr som kan gi mye melk og samtidig klarer å leve under krevende forhold i Afrika.

– Ikke genmanipulering

Forskerteamet i Edinburgh arbeider for å fastslå hvilke områder av ulike ku-rasers genom som gir rasen de særtrekk de vil skal være med å prege superkua. Ekspertene ser blant annet etter god motstandsdyktighet mot sykdom, stor melk-mengde målt opp mot forbruk av fôr og betydelig toleranse overfor ekstreme temperatursvingninger.

Dette dreier seg ikke om genmanipulering, men om å stille til rådighet best mulig genetisk materiale for krysningsavl, forklarer forskningssenterets leder, professor Appolinaire Djikeng:

– Med den presisjonen vi nå har, kan vi konsentrere oss om de områdene av genomet i rasene vi virkelig behøver, for å nå målet.

Støtter ku-forskning med mer enn 300 millioner

Bill Gates, som bare er verdens nest rikeste mann etter at han i 2017 ble passert av Amazon-eieren Jeff Bezos på formuestoppen, har som erklært mål å gi bort sine penger gjennom stiftelsen han driver sammen med sin kone, The Bill & Melinda Gates Foundation.

Stiftelsen arbeider særlig med å bekjempe fattigdom i utviklingsland, og milliardæren er kommet til at dyrehold er et effektivt virkemiddel.

En mann fra Masaifolket i Kenya stryker en ku for siste gang, før hun blir ført bort for å slaktes.

– En kvegflokk er magisk, mener Gates. Han viser til at eieren enten kan selge det flokken avgir, melk og kalver, og bruke pengene til å betale skoleavgifter for sine barn. Eller bonden kan beholde melk og kjøtt og dermed forbedre og styrke familiens egen ernæring.

I Edinburgh har stiftelsen i tillegg til superku-utviklingen også forpliktet seg til å investere nesten 313 millioner kroner i prosjekter som drives frem ved GALVmed (Global allianse for storfe-veterinærmedisin) i løpet av en femårsperiode.

Denne ikke-kommersielle organisasjonen arbeider ifølge sine hjemmesider særlig med å gjøre utvikling av dyrevaksiner, nye medisiner og diagnosesystemer tilgjengelig for millioner av de fattigste småbøndenes buskaper Afrika og Sør- Asia.

Norske eksperter tror på prosjektet

Vil så Gates lykkes med å «skape» superkua?

– Jada, dette er slett ikke bare science fiction. Ved riktig utnyttelse av ulike rasers genom kan det være mulig i fremtiden å få frem en ku med slike egenskaper som her ønskes, sier professor i genetikk Sigbjørn Lien ved NMBU (Norges miljø- og biovitenskapelige universitet).

Også direktør for internasjonal forretningsutvikling i Geno, Trygve R. Solberg har tro på Gates’ prosjekt:

– Forutsatt at de klarer å gjennomføre presis avl med anerkjente raser, vil de nok klare å få frem superkua, sier Solberg, som tidligere var avlssjef i Geno, samvirkeforetaket som arbeider med utviklingen av Norsk Rødt Fe (NRF).

Blir NRF med i miksen?

Solberg opplyser at Edinburgh-universitetet har NRF- kyr i sin forskningsbesetning, og han vil derfor ikke se bort fra at norske storfe-gener kan bli en viktig del av superkuas «miks».

Les mer om

  1. Bill Gates
  2. Genteknologi
  3. Afrika