Hydro-eid selskap anklages for giftutslipp i Brasil

Drikkevannet til mennesker to kilometer unna raffineriet skal ha blitt ødelagt av giftige utslipp. Brasilianske myndigheter krever handling.

Her, i dette industriområdet, skal giftige utslipp fra Hydro Alunorte ha forurenset lokale elver og jord. Hydro nedsetter nå et ekspertutvalg for å komme til bunns i anklagene.

Hydro Alunorte er verdens største alumina-raffineri og ligger i Barcarena-provinsen nord i Brasil. Selskapet får nå kraftig kritikk både fra miljøorganisasjoner og brasilianske myndigheter. Hydro Alunorte er eid av delstatlige Hydro.

Ifølge Reuters, som oppgir helsedepartementet i Brasil som kilde, har flere av spillvannsbassengene ved raffineriet rent over i forbindelse med et kraftig regnskyll forrige helg, slik at giftig væske har lekket ut i omgivelsene.

Anklages av brasilianske helsemyndigheter

Hydro har i flere dager nektet for at det har forekommet noen lekkasjer fra anlegget. Men brasilianske helsemyndigheter mener at utslippene er ført ut i både elver og jord. Utslippet er for øyeblikket hovedoppslaget på den engelskspråklige avisen Rio Times, med følgende tittel: «Giftig vann siver fra norsk gruveområde ut i Brasils Amazonas».

Ifølge Evandro Chagas-instituttet, en del av Brasils helsedepartement, skal lokalbefolkningen så langt som to kilometer unna bedriften være berørt av utslippet..

Marcelo Lima, en av forskerne ved instituttet, sier at instituttet har bilder som viser at giftig avfall 17. og 19. februar flommer over, og renner ut i lokale vassdrag.

Menneskene som er berørt er avhengig av kildevann, og instituttet etterlyser nå en kriseplan for å skaffe lokalbefolkningen vann. De ber også om at helsetilstanden til folk i området blir overvåket.

Øyenvitner har beskrevet vannet som farget og illeluktende.

Lima sier at væsken som skal være lekket, kan forårsake alvorlige skader når den kommer i kontakt med hud.

– Da vi dro til landsbyen Bom Futuro, så vi at brønnene var bygget helt ute på elvebredden sier Lima til Reuters.

Hydro Alunortes anlegg i Brasil. Selskapet skriver på sine hjemmesider at det er verdens største alumina-raffineri (bauksitt).

Hydro deler ut vann til lokalbefolkningen

Hydro avviser i en kort melding på sine internasjonale hjemmesider at det har forekommet noen giftlekkasjer fra Hydro Alunorte, og at de samarbeider med lokale myndigheter.

Men etter at brasilianske myndigheter gikk ut med kritikk, svarte bedriften i en uttalelse til BBC Brasil at de er innstilt på å rette opp alle problemer de kan ha forårsaket med sin virksomhet.

«Hydro Alunorte vil i samarbeid med sivilforsvaret umiddelbart forsyne landsbyene Vila Nova og Bom Futuro med vann», heter det i uttalelsen.

Ifølge BBC Brasil, skal Hydro også ha brukt «hemmelige» rørledninger for å slippe ut urensede utslipp i Muripi-elven. Etter først å ha benektet dette, har Hydro innrømmet overfor forskerne at et slikt rør eksisterer, men ikke har vært i bruk.

– Men når det nå kom store mengder regn, ble vi oppmerksom på røret som slapp ut overvann og plugget det, sier Halvor Molland, informasjonsdirektør i Hydro til Aftenposten.

Sier de ikke har noen indikasjoner på lekkasjer

Han sier at Hydro ikke har noen indikasjoner på at det har skjedd noe ureglementert på deres anlegg.

– Vi har ikke funnet spor av lekkasjer fra Hydro Alunorte, sier han, og viser til at raffineriet ligger i et industriområde med flere bedrifter som kan ha forårsaket utslippene.

– Men siden det nå er ulike påstander om hva som har skjedd, vil vi nedsette et ekspertutvalg som kan komme til bunns i dette. Det er veldig stor tilgang på rykter, mindre tilgang på fakta.

– Vi er åpne om det som skjer, og ønsker nå å finne ut hva som faktisk har skjedd.