Et av verdens største land vraker det russiske alfabetet. Bak ligger frykten for Putin.

MOSKVA (Aftenposten): «Qazaqstan Respy’blikasy» er det nye navnet på Sentral-Asias rikeste land.

En eldre kasakhisk jeger deltar på en ørnejeger-konkurranse på hippodromen i Almaty i Kasakhstan i februar 2018. Det rikeste landet i Sentral-Asia vraker nå det kyrilliske alfabetet for å motvirke Russlands stormaktsambisjoner og gjøre overgangen til et avansert IT-samfunn lettere.
  • Per Anders Johansen

Kasakhstan er verdens niende største land rent geografisk og det rikeste landet i Sentral-Asia.

Denne uken besluttet landets eneveldige president Nursultan Nazarbajev å skifte ut de 42 bokstavene i det kyrilliske alfabetet med et nytt latinsk alfabet med 32 bokstaver.

Sett fra Moskva er dette et stort nederlag for russisk kultur og språk – og noe som svekker Russlands ambisjoner i Sentral-Asia.

Frykten for Russlands gjenopplivede imperie-drømmer under president Vladimir Putin betegnes som en av de viktigste årsakene.

En kvinne går gjennom gatene i Kasakhstans hovedstad Astana. Da landets president valgte Astana som ny hovedstad i 1994 og bygget opp en helt ny by, ble dette sett på som et grep for å forhindre russisk innflytelse i de nordlige områdene av det oljerike landet, hvor en stor andel av innbyggerne var etnisk russere.

Nytteløse russiske protester

20. februar kom presidenten med et dekret som fastslår hvordan det nye latinbaserte alfabetet se ut. Alfabetet skal innføres gradvis frem til 2025.

Russiske myndigheter og den russiskortodokse kirken har argumentert kraftig imot i flere år.

– Det er umulig å overkomme den kulturelle avgrunnen som skiller det kasakhiske folket og den anglo-saxiske verden, advarte PR-sjefen for den russiskortodokse kirken metropolitt Hilarion fra Moskva på TV-programmet på den russiske nyhetskanalen Rossija 24.

Språkdebatten i Kasakhstan har likevel vært langt mer forsiktig enn i Ukraina, hvor nettopp språkspørsmålet bidro til å øke konfliktnivået.

 Denne uken besluttet landets eneveldige president Nursultan Nazarbajev å skifte ut det kyrilliske alfabetet med nytt alfabet basert på latinske bokstaver. Dermed er en 10 år lang språkkamp avgjort i Kasakhstan, som i over 70 år har brukt kyrilliske bokstaver.

Engelsk dominans forsterkes av internett

Kasakhstans president begrunner også overgangen med at over 70 prosent av all vitenskap og kultur i verden nå er på engelsk:

– Dette vil hjelpe Kasakhstan til å bli en del av en global informasjonsverden, sa Nazarbajev under et møte i Astana, ifølge Interfax.

Omleggingen har størst støtte blant unge. Fra 2020 skal skolebarn i Kasakhstan lære engelsk fra førsteklasse.

På den andre siden er det store mengder litteratur og vitenskapelige bøker fra 70 år med kyrillisk alfabet som neppe vil bli oversatt. Særlig den eldre delen av befolkningen kommer trolig til å slite med overgangen, advarer kritikere.

Kasakhstans president Nursultan Nazarbajev under et møte i Det hvite hus med president Donald Trump 16. januar. Det største landet i Sentral-Asia har siden Sovjetunionens oppløsning prøvd å føre en politikk som balanserer mellom Moskva, Beijing og Washington DC. Innføring av latinske bokstaver tolkes som et viktig skritt i vestlig retning.

Russisk fortsatt offisielt språk

Kasakhstans president understreker at det nye alfabetet ikke vil svekke rettighetene til russisk som et offisielt språk i landet.

I den siste offisielle sensuren i 2011, svarte 62 prosent av innbyggerne at de både kunne snakke og skrive kasakhisk flytende.

Andelen som behersket russisk, var 85 prosent. Både russisk og kasakhisk vil fortsatt være offisielt språk.

Etter det nye alfabetet vil Kasakhstans offisielle navn bli skrevet «Qazaqstan Respy’blikasy».

En av de største utfordringene ved å skifte alfabet, er at kyrillisk med 42 bokstaver er rikere og favner flere lyder enn det latinske alfabetet med bare 26. Det nye kasakhiske alfabetet får 32 bokstaver.

Det nye alfabetet som ble presentert sist uke, skiller seg fra et tidligere utkast som fikk meget dårlig mottagelse. Både språkeksperter og IT-miljøer reagerte på altfor omfattende bruk av apostrofer. Mange ord ble splittet opp i 4–5 deler og dermed vanskeligere å lese.

– Den nye versjonen gjør det mye enklere å lese og skrive kasakhisk, sier lederen i språkkomiteen i Kasakhstan til RFERL.

– Farvel Russland, velkommen Vesten?

Det kyrilliske alfabetet ble innført i Kasakhstan og flere av de andre sovjetiske republikkene under Stalins terror rett før andre verdenskrig. Stalin brukte alfabetet for å styrke kontrollen over de tyrkiskspråklige, muslimske republikkene.

Siden Sovjetunionens oppløsning i 1991 har også Aserbajdsjan, Turkmenistan og Usbekistan gått over til latin for å markere sin selvstendighet fra Russland.

– Farvel Russland, velkommen Vesten, skriver Gazeta.ru.

– Kasakhstan kommer fortsatt til å manøvrere mellom Beijing, Moskva og Washington, mener avisen.

– Russland forstår og respekterer beslutningen, sa Russlands ambassadør i en kommentar.