Isbjørner må spise fugleegg for å overleve

Isbjørnens tradisjonelle jaktmarker smelter bort, og sultne bjørner må stagge sulten på fugleegg.

Isbjørnen er avhengig av is for å jakte sel, men isen blir stadig mindre og sesongen kortere. Det fører til at isbjørn i større grad forsøker å mette seg på fugleegg.

Det er godt kjent at klimaendringene truer isbjørnenes eksistens. De ekstraordinære klimaendringene i Arktis fører til mindre havis og kortere sesong for de hvite bjørnenes jakt på sel, som altså er deres foretrukne bytte.

Konsekvensen er at sultne bjørner må lete etter annen kost, som egg. Men gode eggsankere er de foreløpig ikke blitt.

En forskergruppe fra Canada ønsket å finne ut hvor effektive bjørnene fant egg, og hvor nyttige egg var for dem næringsmessig.

Egg har alltid vært føde for isbjørnen, men som supplement. I dårlige sel-tider blir egg ren nøddiett.

Overvåket med droner

Forskerne brukte droner for å overvåke bjørnenes jakt på ærfuglegg på øya Mitivik helt nord i Canada. Studien, som er offentliggjort i tidsskriftet Royal Society Open Science , viser at bjørnene foreløpig ikke er særlig effektive eggsankere.

Forskerne observerte hvordan opptil 20 bjørner oppførte seg på hekkestedene i løpet av en periode på elleve dager i juli 2017.

Studien viste at bjørnene ikke skilte mellom fulle reir og reir som allerede var tømt. Når reirene med egg begynte å bli få, beveget de seg på en uhensiktsmessig måte og gikk mange runder. Bjørnene ignorerte også enkelte klynger med egg.

– Det mest overraskende var at bjørnene ignorerte klyngene med egg. Vi tror det skyldtes at ærfuglene hadde dekket over eggene med ekskrementer, en måte fuglene beskytter eggene mot rovdyr. Men vi hadde trodd at bjørnene skulle spise alle egg de kom over, sier Patrick Jagielski, forsker i økologi ved Universitetet i Windsor.

Plukket opp tegn

Bjørnene gjorde også noe riktig i jakten på egg. De fant flere egg når de plukket opp visuelle tegn som når ærfugl fløy opp, men de brukte ikke strategien systematisk. Bjørnene ble dessuten mindre kresne etter hvert, og spiste også flere klynger med egg når reirene rundt begynte å gå tomme.

– Men denne studien viser at selv om isbjørnen er i stand til å innlemme mindre foretrukne ressurser i kostholdet sitt, gjør de det på en lite effektiv måte, sier Jagielski.

Forskeren sier dette ikke betyr at man vet hvordan isbjørnen generelt vil klare å tilpasse seg klimaendringene.

Isbjørnene kan med tiden bli mer erfarne eggsankere.

– Men dersom egg blir en stadig større del av deres kosthold, vil det også utgjøre en stor trussel for bestanden av ærfuglene. Noe som igjen kan gjøre egg til en lite pålitelig næringskilde for isbjørnene, sier Jagielski til The Academic Time.

Hybridbjørner?

En tidligere studie offentliggjort i Nature Climate Change i juli i fjor, anslår at bestanden av isbjørner kan være sultet til døde innen 2100.

Dyrene har i hundrevis av år har vært så spesialiserte i å spise selkjøtt at de vil slite med å tilpasse seg annen kost.

Men forskere ved Universitetet Vanderbilt i Nashville, mener at isbjørnenes stadig oftere møter med grizzlybjørner kan føre til at evolusjonen tar en ny vending. De to bjørneartene har nemlig vist at de kan produsere avkom sammen.

Forsker Jack Tseng fra University of California frykter at isbjørnen «blir enda et offer i den pågående utryddelsesprosessen av dyrearter i vårt århundre». Men det er også et spørsmål om isbjørnbestanden kan komme til å overleve gjennom å få «hybridavkom» med grizzlybjørner, sier han.

Uansett ser skjebnen til isbjørnen til å være uløselig bundet til utviklingen i klimaendringene.