Megarapporten tok syv år å lage. I dag kommer dommen over Blair og Irak-krigen

BRUSSEL (Aftenposten): Eksperter venter tøff kritikk mot personene bak beslutningen om å gå til krig i Irak i 2003.

USA og Storbritannia, her ved president George W. Bush og statsminister Tony Blair, manglet støtte fra FNs sikkerhetsråd, men invaderte likevel Irak i 2003.
  • Øystein Kløvstad Langberg

2,6 millioner ord – tre ganger mer enn i Shakespeares samlede verker – det er lengden på rapporten som nå skal forsøke å gi svar på noen av nøkkelspørsmålene rundt krigen i Irak.

Det innledende sammendraget er alene på 150 sider.

– Det er grunn til å tro at det blir en knusende dom over deler av det britiske establishmentet, sier Cecilie Hellestveit, forsker ved International Law and Policy Institute, til NTB.

Granskningen tar for seg hele perioden fra sommeren 2001 – før angrepene 11. september – og helt frem til juli 2009.

– Paradis for en falskner

Den vil blant annet i detalj analysere hva som skjedde i prosessen som ledet frem til invasjonen i Irak i 2003.

I forordet til regjeringens saksdokumenter om Saddam Husseins påståtte masseødeleggelsesvåpen skrev Blair at den irakiske regjeringen «uten tvil» produserte biologiske og kjemiske våpen. Dette viste seg senere ikke å stemme. Flere av etterretningskildene i Irak snakket ikke sant.

– Irak var et paradis for en falskner. Det var høy etterspørsel etter etterretningsinformasjon, men et lite tilbud, skriver Daniel Thornton ved Institute for Government.

To viktige spørsmål vil være om regjeringen bevisst pyntet på informasjonen i saksdokumentene og om Blair privat hadde gitt USA sin tilslutning til krigen lenge før invasjonen startet og all informasjon var på bordet.

Har ikke bedt om unnskyldning

Blair tok det britiske arbeiderpartiet til tre strake valgseirer etter nesten to tiår med konservativ dominans i britisk politikk, men beslutningen om å invadere Irak har preget hans ettermæle.

Han har aldri beklaget beslutningen om å gå til krig, men sa i fjor til CNN at han «beklager for det faktum at etterretningen vi fikk var feil».

En stor del av rapporten vil også ta for seg de mislykkede forsøkene på å stabilisere situasjonen i Sør-Irak, der britene hadde ansvaret.

Sensitive brev til Bush

De siste vitnebeskrivelsene ble hentet inn helt tilbake i 2011, men de voldsomme forsinkelsene siden skyldes blant annet at det måtte avklares hvilke sensitive brev mellom Blair og Bush som kunne inkluderes. I tillegg skulle nøkkelpersonene i rapporten få mulighet til å lese utkast og komme med sine innspill.

Sluttrapporten vil inneholde 29 av brevene Blair sendte til Bush i perioden 2002 til 2007, ifølge The Times.

Vil ha Blair dømt

179 britiske soldater ble drept i Irak-krigen. Enkelte har uttrykt at Blair bør stilles for krigsforbryterdomstolen i Haag, men dette er ikke sannsynlig. Domstolen har selv sagt at beslutningen om å gå til krig i Irak ligger utenfor deres domsmyndighet.

Skottlands tidligere førsteminister, Alex Salmond, er blant dem som har tatt til orde for at Blair heller bør stilles for riksrett.

Rapporten vil ikke ta stilling til om noen har begått lovbrudd, understreker rapportens forfatter John Chilcot, men han sier han ikke har vært redd for å kritisere dem som fortjener det.

– Jeg gjorde det veldig klart da vi startet granskningen at hvis vi kom over beslutninger eller handlemåter som fortjente kritikk, ville vi ikke være redd for å komme med det. Og det har vært mer enn et par tilfeller der vi har vært nødt til å gjøre det, sier Chilcot til The Guardian.

Rapporten ble lagt frem onsdag formiddag, og Blair får krass kritikk. Les saken her.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).