Franske skolebarn må klare seg uten mobil

Franske elever må klare seg uten mobiltelefoner når de mandag vender tilbake til skolebenken etter sommerferien.

Det franske forbudet betyr ingen flere selfies i skoletiden, heller ingen oppdateringer på sosiale medier. Her er elever ved den fransk-finske skolen i Helsingfors etter at de har tatt en selfie med Emmanuel Macron under presidentens Finland-besøk i forrige uke. Foto: Markku Ulander / Lehtikuva via AP / NTB scanpix

Regjeringen har innført forbud mot mobiltelefoner på alle barne- og ungdomsskoler. Det omfatter hele skoledagen, også i friminutter og lunsjpauser.

Unntak gjelder kun for funksjonshemmede barn og når det oppstår nødssituasjoner.

Videregående skoler kan også innføre forbudet hvis de ønsker det.

Utdanningsminister Jean-Michel Blanquer sier at forbudet skal hjelpe elevene til å konsentrere seg om undervisningen, bli bedre på å sosialisere seg med andre og redusere bruken av sosiale medier.

Forbudet er også ment å forhindre mobbing og trakassering på nett samt tyverier og vold på skolen.

Loven gir lærere mulighet til å beslaglegge mobiler fram til slutten av skoledagen når elevene bryter forbudet.