Norske fly har sluppet over 100 bomber over Libya

Norske fly har sluppet over hundre bomber i Libya. Forsvaret mener det er naturlig å anta at norske kampfly har drept personer på bakken, skriver Dagbladet.

Les mer:

Kaptein Brynjar Stordal, kampflystyrkens talsmann på Souda Bay-basen på Kreta der de norske F-16-flyene er stasjonert, opplyser at de har rundt fire til åtte oppdrag i døgnet og at operasjonene går 24 timer syv dager i uken.

– Flyene er inn over Libya på stort sett hvert eneste oppdrag. Vi er fornøyd med hvordan fly, våpen og folk har fungert. For oss er dette eksamen, og så langt ser det bra ut. Det er en A, sier Stordal.

Oberstløytnant og senior talsmann John Espen Lien ved Forsvarets operative hovedkvarter bekrefter at det er en meget intensiv luft-til-bakke-operasjon, og at det brukes flere bomber i en slik operasjon enn vi har sett tidligere.

Etter det avisa erfarer er dette det mest massive bombeoppdraget utført av norske styrker siden andre verdenskrig. Norske fly har vært engasjert i blant annet Afghanistan og Bosnia, men det har vært oppdrag av en annen karakter.

– Jeg vil ikke bruke begrepet rekord, for den blir eventuelt ettertrykkelig slått i dag og i morgen. Men jeg kan si at det er en meget intensiv luft-til-bakke operasjon, og at det brukes mange flere bomber enn vi har sett tidligere, sier Lien.

Han mener det er grunn til å tro at norske bombefly har drept flere personer på Gadaffis side.

– Det sier seg selv at om man for eksempel bomber et oppmarkeringsområde for regjeringsstridsvogner, er det naturlig å anta at det også er snakk om personer, sier Lien.