EU mener IKEA kan ha fått ulovlig skattefordel

EU-kommisjonen åpner etterforskning av Nederlands skatteregime for IKEA. Selv nekter den svenske møbelgiganten for regelbrudd.

IKEA har butikker verden rundt. Dette skiltet er fra Miami i USA.

Det er skattereglene for selskapet Inter IKEA som nå skal under EUs lupe. Grunnen er mistanke om at Nederland kan ha gitt IKEA ulovlige fordeler.

Svenskeide IKEA har sitt hovedkvarter i Nederland.

– Medlemsland kan ikke la utvalgte selskaper betale mindre skatt ved å la dem flytte profitten til andre steder på en kunstig måte, sier EUs konkurransekommissær Margrethe Vestager.

Lover å samarbeide

Inter IKEA Group understreker at etterforskningen i utgangspunktet er en sak mellom EU-kommisjonen og nederlandske myndigheter. Men IKEA lover å se nærmere på EU-kommisjonens beslutning og svare på de spørsmålene EU og Nederland måtte ha.

– Måten nasjonale myndigheter har beskattet oss på, har etter vår mening vært i samsvar med EUs regler, sier Inter IKEA Groups pressetalskvinne Josefin Thorell i en uttalelse til NTB.

– Det er bra hvis etterforskningen kan få klarhet i og bekrefte dette, sier Thorell.

Ifølge henne er IKEA innstilt på å følge skattereglene overalt hvor selskapet opererer.

Flytting av penger

Bakteppet for etterforskningen er to skatteavgjørelser fra 2006 og 2011. Disse har ifølge EU-kommisjonen ført til en betydelig reduksjon av IKEAs skatteregning i Nederland. Det kan ha ført til brudd på EUs konkurranseregler fordi IKEA kan ha fått en fordel som ikke har vært tilgjengelig for andre selskaper.

Forklaringen ligger i IKEAs avanserte selskapsstruktur. De enkelte IKEA-butikkene er franchiser. For å få lov til å bruke merkevaren IKEA må de betale en avgift på 3 prosent av omsetningen til Inter IKEA Systems, et datterselskap av Inter IKEA Group i Nederland.

Fra 2006 til 2011 gikk en stor andel av disse pengene videre til I.I. Holding i Luxembourg, som var eier av rettighetene til merkevaren. Der slapp IKEA å betale skatt på grunn av et unntak for holdingselskaper.

Liechtenstein kan bli trukket inn

EU-kommisjonen konkluderte allerede i 2006 med at Luxembourgs skatteregler var ulovlige, og i 2011 måtte I.I. Holding begynne å betale selskapsskatt. Da endret IKEA selskapsstrukturen.

Siden har Inter IKEA Systems brukt interne lån fra en IKEA-stiftelse i Liechtenstein til å få skatteregningen ned i Nederland, ifølge EU-kommisjonen.

Kommisjonen har ikke anledning til å etterforske Liechtenstein, ettersom dette er et EFTA-land. Skal Liechtensteins rolle i saken undersøkes nærmere, blir det opp til EFTAs overvåkingsorgan ESA å ta saken videre.

– Dersom Kommisjonen har relevant informasjon å dele, kommer vi til å vurdere den på vanlig måte, sier ESAs kommunikasjonssjef Anne Marte Vestbakke til NTB.

– Men for øyeblikket har vi ikke noen undersøkelse knyttet til Liechtenstein, sier hun.