WWF: Mennesket kan utrydde to tredeler av dyrelivet innen 2020

Hvert eneste år krymper bestanden av ville dyr med 2 prosent. Siden 1970 er antall dyr i verden mer enn halvert, viser en ny rapport fra WWF og Zoological Society of London. Men en amerikansk professor er kritisk til rapporten.

En snøleopard i en innhegning i en park i Skottland.

I deres felles rapport Living Planet Index advarer forskere om at to tredeler av den globale bestanden av fisk, fugler, amfibier, reptiler og pattedyr vil være borte innen 2020. Rapporten omtaler antall dyr, ikke antall arter.

– Men en slik trend vil føre til at stadig flere arter blir presset til randen av utryddelse. Vi vil trolig se at flere arter vil forsvinne i vår levetid, sier generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge til NTB.

Menneskelig påvirkning

Forskerne bak rapporten har fulgt utviklingen i mer enn 14.000 bestander av nesten 4.000 arter. Trenden er entydig, tallet på dyr skrumper inn. I all hovedsak skyldes dette menneskelig påvirkning.

– Det skyldes arealendring og ødeleggelse av leveområder, for eksempel ved at man hogger ned skog eller ødelegger korallrev. Det dreier seg om overhøsting, jakt og ulovlig fiske, om forurensning og introduksjon av fremmede arter. Klimaendringene er den raskest voksende trusselen som også forsterker alle de andre underliggende trendene, sier Jensen.

Ferskvannssystemer tappet

Tapet av mangfold er størst i innsjøer, elver og våtmarksområder ifølge rapporten. Bestandene av fisk og andre dyr i ferskvannssystemene er redusert med hele 81 prosent.

– Dette har sammenheng med hvordan vannet blir brukt og tatt ut av ferskvannssystemene, som også blir mer fragmentert gjennom bygging av dammer, sier forskningssjef Mike Barret i WWF til BBC.

Kan snu

Nina Jensen mener rapporten bør få varselklokkene til å ringe både hos politikere, men også hos vanlige folk.

– Det vi driver med på planeten er ikke bærekraftig. Dette har også store implikasjoner for oss mennesker. Det trengs en gigantisk redningsaksjon både for livet i havet og livet på land. Vi kan snu trendene hvis vi gjør de riktige tingene, sier Jensen.

Masseutryddelse

Rapporten anslår at nedgangen i havet er på 36 prosent, mens det er 38 prosent færre ville dyr, fugler og insekter på land enn i 1970. Den menneskeskapte påvirkningen på vår planet er nå så sterk at den ifølge WWF kan karakteriseres som den sjette masseutryddelsen i planetens historie. Masseutryddelser refererer til tider der store deler av livet på jorden har blitt utryddet. Den femte skjedde for 65 millioner år siden da dinosaurene forsvant etter et asteroidenedslag.

Kritisk til tallene

Metodebruken i WWF-rapporten blir ifølge BBC møtt med kritikk av den amerikanske økologiprofessoren Stuart Pimm ved Duke University. Han betviler ikke sterk nedgang i antall dyr, men mener det er for mange hull i rapporteringen til å operere med så bastante tall som i Living Planet Index.

Generalsekretær Nina Jensen i WWF Norge mener alarmklokkene bør ringe både hos politikere og folk flest når mer enn halvparten av verdens dyreliv er forsvunnet siden 1970.

– Det er ikke overraskende at de fleste data stammer fra Vest-Europa. Går du til andre deler av verden blir grunnlagstallene ikke bare færre, men også mer uklare. Det er nesten ingenting fra Sør-Amerika eller tropene, sier Pimm.

Zoological Society of London (ZSL) avviser ikke at de i enkelte regioner, og for arter som for eksempel tropiske amfibier, mangler data.

– Men det er fordi det ikke finnes data her. Vi er overbevist om at vår metode er den beste for å beregne populasjonsnedgang, sier Robin Freeman i ZSL.

Les også:

47 ulv skal skytes i vinter

Fotograf Mattias Klum vil redde verdens hav med vakre bilder

Trekkfuglene går helt i surr