Presidentens makt i USA skal holdes i sjakk av loven. Nå tester Trump grensene.

Amerikanske eksperter er bekymret for at president Donald Trump misbruker makten. – Han er på kollisjonskurs med grunnloven, sier professor Phillip Cooper til Aftenposten.

Trump signerer ordren om å bygge muren mot Mexico. Trumps presidentordrer har vakt oppsikt og ført til store protester.

– Trump-regjeringens håndtering av presidentordrene har vært ekstremt amatørmessig, sier grunnlovsekspert David Vladeck til Aftenposten.

Han kaller Trumps første uke for «regjering ved hjelp av dekret».

– Dette er ikke en smart måte å styre et demokrati på. Jeg har holdt på med dette i 42 år, og har aldri sett på maken, sier Vladeck, som er professor ved Georgetown University i hovedstaden Washington.

Grunnlovseksperter er bekymret

Trump har i skrivende stund utstedt 18 såkalte «presidentordre» og «memorandum» – instrukser som i prinsippet har samme vekt som en ny lov.

Flere fremtredende amerikanske grunnlovseksperter uttrykker dyp bekymring til Aftenposten, over det de ser som grove overtramp fra presidenten.

USAs president har ikke autoritet til å utstede ordre som er i strid med grunnloven, understreker professor Phillip Cooper, som har skrevet boken «By Order of the president: The Use and Abuse of Executive Direct Action».

– Det er liten tvil om at Trump er på alvorlig kollisjonskurs med grunnloven, sier Cooper, som er professor ved Portland State University, til Aftenposten.

– Når presidentordrer omhandler store ting som får omfattende konsekvenser er det vanlig at de blir nøye vurdert og går gjennom en lang prosess før de utstedes. Jeg ser det som lite som tyder på at Det hvite hus har gjort det den siste uken, sier Cooper.

Satte sinnene i kok

Donald Trumps presidentordre om å forby innreise for personer fra syv muslimske land skapte kaos på flyplassene over hele USA.

Det har satt sinnene i kok og ført til store demonstrasjoner i helgen. Ordren ble innført med øyeblikkelig virkning fredag. Hverken innenriksministeriet «Homeland Security», eller andre berørte institusjoner var ordentlig informert, hevder amerikanske medier.

Trump-administrasjonen hevder på sin side at denne fremgangsmåten var nødvendig av hensyn til rikets sikkerhet.

Nå stiller mange spørsmål ved lovligheten av denne ordren, om den i det hele tatt fremmer den nasjonale sikkerheten og hvordan presidentens team har gått frem.

Tirsdag sparket Trump den fungerende justisministeren, fordi han mente hun motarbeidet hans ordre om innreiseforbud.

Slike ordrer blir vanligvis nøye gransket for å sjekke at de er i samsvar med loven, forklarer juridiske eksperter til Aftenposten. Cooper og jusprofessor Cristina Rodriguez ved Yale viser til at det dessuten foreligger en egen presidentordre fra 1962, ordre 11030, som beskriver en del formkrav til presidentordrer. Vladeck forteller at det også har utviklet seg en prosedyre over lang tid.

– Det er helt åpenbart at de ikke har fulgt den vanlige prosedyren her. Vanligvis vil en slik ordre bli sendt på høring til de berørte departementene. I tillegg vil den bli vurdert av juridiske eksperter, enten i justisdepartementet eller i lovavdelingen i Det hvite hus, sier Vladeck.

– Jeg har som sagt vært tett på dette i 42 år, og alle regjeringer har fulgt denne prosedyren. Inntil nå.

– En symbolsk handling

Rodriguez mener i likhet med mange andre at immigrasjonsordren er uten sidestykke.

– Det er en symbolsk handling for å oppfylle et valgløfte. Når jeg sier at den er en symbolsk handling mener jeg ikke at ordren er uten konsekvenser, men den gagner ikke vår nasjonale sikkerhet, sier Rodriguez til Aftenposten.

Protester i Seattle over President Trumps presidentordre for å stanse immigranter og flyktninger fra flere muslimske land.

Språket er avslørende

– Det er to grunnregler for presidentordrer: De skal være innenfor presidentens mandat slik det er stipulert i loven, og de skal ikke være i strid med grunnloven. Det kan se ut som om Trump bryter begge, sier professor Cooper fra Portland University.

Han mener språket i presidentordene til Trump avslører at de ikke har vært til høring eller nøye granskning hos juridiske eksperter.

– Vi kan ikke vite noe sikkert, men disse presidentordrene er vanligvis svært nøye formulert. De vi har sett den siste uken er svært direkte, omfattende og kontroversielle. Min vurdering er at de ikke kan ha vært gjennom den vanlige prosedyren, sier Cooper.

Dersom presidenten bryter prinsippene for lovhjemmel, øker sjansen for at ordren vil bli utfordret i rettsvesenet, sier professor Richard Shapiro ved Columbia University i New York.

– Det er helt tydelig at Trumps ordre om å stanse immigrasjon fra muslimske land ikke var ordentlig juridisk vurdert, slik at Trump måtte gå tilbake på at den også skulle gjelde personer med såkalt green card [som gir lovlig opphold i USA – red.anm.], skriver Shapiro i en e-post til Aftenposten.

Spørsmål om hvem som står bak

Trumps immigrasjonsordre ble stanset av dommere i fem forskjellige delstater. Flere steder rapporterte imidlertid advokater at immigrasjonsoffiserer nektet å følge instruksen til domstolene, melder Reuters.

Mange har stilt spørsmål ved hvem som har rådgitt presidenten og vurdert ordrene. Ifølge Politico har flere av ordrene blitt skrevet av Trumps kontroversielle rådgiver Steve Bannon og Stephen Miller, som er politikk-rådgiver i Det hvite hus.

En av ordrene gir Bannon en plass i det nasjonale sikkerhetsrådet, mens den øverste lederen for forsvaret, den såkalte Chief of Staff, blir degradert. Denne ordren er spesielt gravende, mener Cooper.

– Dette er en ekstrem handling som er helt uten presedens. Dette rokerer ved en grunnleggende organisering av USAs øverste myndighet, sier Cooper.

Han mener Trumps handlinger setter tilliten til USA som en rettsstat på prøve.

– Det er ikke bare selve det juridiske overtrampet som er alvorlig. Det vil bli korrigert av rettsvesenet, som allerede er i gang med å prøve hans ordrer. Og det ser ut som om retten har sitt på det tørre når de stanser immigrasjonsordren, sier Cooper.

– Men dette rokker ved tilliten til grunnleggende verdier med USA og vår politiske legitimitet. Det er svært alvorlig.

– Presidenten har for mye makt

Både domstolene og Kongressen kan prøve å stanse presidentordrene, dersom de mener det strider mot lovverket. Det har skjedd flere ganger tidligere.

Høyesterett dømte mot flere av George W. Bush’s presidentordrer, blant annet med hensyn til Guantánamo. Kongressen kan også trekke tilbake presidentordrer, eller nekte å bevilge penger til dem.

– Dersom det er en omfattende ordre har det vært vanlig tidligere at lederne i Kongressen blir informert og konsultert på forhånd, sier David Vladeck fra Georgetown University.

Republikanerne har tidligere kritisert president Barack Obama for det de mener er en altfor aggressiv bruk av presidentmakten.

Tidligere Kongressleder Trent Lott, en republikaner, sier til Politico at det er en foruroligende utvikling:

– Vi ønsker ikke en imperialistisk president. Det er ikke den beste måten å regjere på. Dette må ordnes i Kongressen. Vi har latt presidenten få altfor mye makt.