USA hevder Iran angrep to tankskip i Omanbukta. De skal ha forsøkt å rydde opp i en kjempetabbe.

ISTANBUL (Aftenposten): USA hevder en video viser hvordan Iran hentet en udetonert mine. Hadde ikke minen blitt fjernet, kunne den avslørt gjerningsmennenes identitet.

Det amerikanske forsvarets Central Command har gitt sin versjon av hvordan to tankskip, det ene norskeide Front Altair, ble angrepet i Omanbukta om morgenen den 13. juni. USA hevder Irans revolusjonsgarde står bak. Iran benekter at de har hatt noe med hendelsen å gjøre.

Det norske Sjøfartsdirektoratet og de involverte rederiene har også angitt noen tidspunkt for hendelsesforløpet. Alle tidspunkt er angitt med lokal tid.

06:03

Den norskeide supertankeren Front Altair blir angrepet i Omanbukta i farvannet mellom De forente arabiske emirater og Iran. Det ble rapportert om tre detonasjoner, ifølge Sjøfartsdirektoratet. En eksplosjon utløser en brann på den ene siden av skipet.

Front Altair var i Omanbukta utenfor kysten av Iran da skipet ble angrepet.

06:12

Det amerikanske forsvarets styrker i området fanger opp et nødsignal fra Front Altair.

06.40

Det sørkoreanske frakteskipet Hyundai Dubai mottar en nødmelding fra Front Altair. Alle de 23 sjømennene fra det norskeide skipet blir reddet over i det sørkoreanske skipet i løpet av 74 minutter, ifølge det sørkoreanske rederiet.

Front Altair kom i brann etter en eksplosjon.

07:00

Det amerikanske forsvaret fanger opp et nødsignal fra den japanskeide supertankeren Kokuka Courageous. Skipet befinner seg også i Omanbukta, cirka 10 nautiske mil (18 kilometer) fra Front Altair.

Les også

Hever sikkerhetsnivået etter «sofistikerte og koordinerte» angrep. Fem norske skip i området.

Både det norskeide og det japanskeide skipet hadde gått gjennom Hormuzstredet. 25 til 30 prosent av verdens oljeeksport går gjennom dette stredet.

08:09

Et amerikansk fly oppdager en patruljebåt fra den iranske revolusjonsgardens marine av Hindijan-klassen i nærheten av Front Altair. De ser også at det er flere mindre hurtiggående angrepsfartøy som opererer sammen med patruljebåten.

Den iranske revolusjonsgarden har sin egen marine.

09:12

Det amerikanske flyet ser at iranernes hurtiggående båter drar opp en flåte fra vannet ved Front Altair.

09:26

Iranerne ber fartøyet Hyundai Dubai, som har reddet sjømennene fra Front Altair, om å overlevere mannskapet til de hurtiggående iranske småbåtene. Hyundai Dubai følger anmodningen og overlater mannskapet til iranerne. Mannskapet kjøres til den iranske havnebyen Jask.

Det amerikanske forsvaret har publisert dette bildet. De hevder det viser at en magnetisk mine er festet til skipssiden av det japanskeide fartøyet Kokuka Courageous. Pilen til venstre viser et hull forårsaket av en eksplosjon. Pilen til høyre viser angivelig minen som er festet til skipssiden med en magnet.

11:05

Det amerikanske marinefartøyet USS Bainbridge nærmer seg det nederlandske slepefartøyet Coastal Ace, som har reddet de 21 sjømennene fra det japanske skipet Kokuka Courageous.

Kokuka Courageous ble skadet av en eksplosjon, men tok ikke fyr og forble flytende. Mannskapet forlot skipet fordi de oppdaget det de trodde var en udetonert mine som var festet til skroget, ifølge det amerikanske forsvaret.

Påstanden om at mannskapet skal ha oppdaget en udetonert mine, ble ikke nevnt på en pressekonferanse til det japanske rederiet som eier skipet.

Kokuka Courageous hadde et hull i skipssiden etter en eksplosjon. Litt lenger fremme på skipssiden var det torsdag morgen et trekantet legeme som stakk ut. Dette mener amerikanerne var en iransk magnetmine.

Rederiets sjef, Yutaka Katada, kunne imidlertid fortelle at mannskapet hadde sett to flyvende objekter komme mot skipet og at de deretter hadde oppdaget et hull i skroget.

Katada avviste at skipet hadde blitt truffet av en torpedo, slik det først ble rapportert om.

En iransk patruljebåt skal ha forsøkt å komme frem til Coastal Ace før det amerikanske marinefartøyet, men mannskapet fra den japanske båten ble overført til det amerikanske marinefartøyet etter anmodning fra en av lederne for det japanske mannskapet.

Det amerikanske forsvaret har filmet det de sier er et marinefartøy tilhørende den iranske revolusjonsgarden. Båten kjører opp mot skipssiden til det japanskeide skipet Kokuka Courageous 9–10 timer etter eksplosjonen.

16:10

9–10 timer etter det første angrepet legger et lite fartøy seg opp mot skipssiden til japanskeide Kokuka Courageous. Ifølge det amerikanske forsvaret er det en patruljebåt av typen Gashti som tilhører den iranske revolusjonsgardens marine.

Ifølge amerikanerne viser videobilder at iranerne fjerner en udetonert magnetmine fra skipssiden til Kokuka Courageous.

Nyhetsbyrået Reuters påpeker at det er vanskelig å tolke denne typen videobilder og at dette fremstår som et forsøk fra USA på å overbevise verdenssamfunnet om at Iran står bak angrepene.

– Ut fra bildene er det ikke mulig å fastslå hva som er festet på
skroget, sier Christian Couillault. Han er nestkommanderende ved Minedykkerkommandoen på Haakonsvern og ble av Aftenposten bedt om å se på bildene av skipet.

Les også

Iran avviser anklager om tankskipsangrep

Ifølge amerikanerne fjernet iranerne den udetonerte minen fra skipssiden til det japanskeide skipet. Hendelsen skal ha blitt fanget opp med et kamera.

Iranerne har en båttype som ligner

Bellingcat, en nettside for undersøkende journalistikk, har sett nærmere på videoen. De slår fast at det angivelig iranske fartøyet er filmet akkurat der hvor den angivelige udetonerte minen var festet.

De dokumenterer også at Revolusjonsgarden har båter som ligner den man ser i videoen.

Bellingcat påpeker at de ikke har noen bevis for at det var iranerne som plasserte minen på den japanske oljetankeren i utgangspunktet. Iranerne kan ha fjernet minen for å foreta egne analyser, påpeker nettstedet.

Iran benekter at de står bak angrepet på de to tankskipene. De fremhever at iranske skip deltok i redningsaksjonen og at det var et iransk skip som slukket brannen på Front Altair.

En etterlatt mine kunne utpekt gjerningsmennene

Dersom det stemmer at det var en udetonert mine på skroget til Kokuka Courageous, så kunne det fort har ført til at gjerningsmennene hadde blitt avslørt.

– En mine som blir værende på skroget vil være av stor etterretningsmessig verdi, sier Christian Couillault ved Minedykkerkommandoen på Haakonsvern.

Han opplyser at teknisk informasjon fra minen vil kunne bidra til å identifisere produksjonslandet. Et eventuelt serienummer vil kunne si noe om hvor den er blitt solgt.

– Dersom det er en improvisert type innretning, vil sporsikring være viktig for å bidra til informasjon om virkemåte, samt å kunne identifisere et eventuelt nettverk som står bak sabotasjen, skriver Couillault i en e-post til Aftenposten.