Natos forsvarsministre skal vurdere økt koronainnsats

Når Natos forsvarsministre holder videokonferanse onsdag, er det bare én sak på agendaen: covid-19 og hvordan alliansen kan gjøre mer i kampen mot pandemien.

Nato-sjef Jens Stoltenberg leder onsdagens videokonferanse med alliansens forsvarsministre.

– Selv om vi har sett en avtagende vekst i noen land, fortsetter covid-19 å berøre oss alle. Sykdommen har en fryktelig pris, sier generalsekretær Jens Stoltenberg i forkant av møtet.

Ministrene skal gå gjennom det Nato og medlemslandene gjør for å bekjempe den pågående helsekrisen.

– Avgjørende bistand

Møtet er en oppfølging av et utenriksministermøte for bare to uker siden. Der fikk Natos militære ledelse i oppdrag å opprette en arbeidsgruppe for å trappe opp den militære bistanden til medlemslandene.

Stoltenberg ramset opp en rekke tiltak der Nato-land bistår hverandre med kompetanse og utstyr, og der Nato blant annet står for logistikk og lufttransport.

– Det er gitt avgjørende bistand til den sivile innsatsen, inkludert feltsykehus, sykehusskip, pasienttransport, hjemtransport av borgere og desinfisering av offentlige områder og grenser, sa Stoltenberg.

Norge er blant landene som har bidratt med et feltsykehus til Natos nyeste medlem, Nord-Makedonia, men det norske samfunnet har også mottatt hjelp i form av smittevernutstyr fra Natos egne forsyninger.

Mer av det samme

På onsdagens møte skal ministrene se om Nato kan gjøre mer.

– Det handler om å trappe opp den typen støtte vi nå bidrar med, å gi mer av den støtten landene ber om, og som vi ser vi kan skaffe, utdyper Stoltenberg overfor NTB. Han sier det er viktig at amerikanske styrker i Europa nå har fått ordre om å hjelpe allierte her.

– De har store kapasiteter til å flytte pasienter. Å flytte syke på en trygg måte er krevende, men vi ser at det vi har utviklet gjennom flere år med flytting av hardt sårede fra slagmarken i Afghanistan, nå kan brukes til å flytte smittede.

Stoltenberg påpeker at Nato har bistått ved katastrofer før, men at det ofte har vært naturkatastrofer som flom og jordskjelv, der ett land er rammet, mens de andre kan komme til unnsetning.

– Nå er alle rammet. Da er det naturlig at man er opptatt av å beskytte egen befolkning. Men alle er ikke rammet likt eller like mye hele tiden, og Natos oppgave er å se etter overskuddskapasitet, forklarer han.

– Vi skal sørge for riktig støtte på rett sted til rett tid og hjelpe landene å redde liv.

Kamp mot falsk informasjon

Nato-sjefen understreket også at det er viktig å bekjempe spredning av falsk informasjon og forsøk på å utnytte krisen i propagandaøyemed.

– Vi ser at flere statlige og ikke-statlige aktører forsøker å spre falsk informasjon og så splid mellom oss. Vi må jobbe for å identifisere, overvåke og avsløre dette, sa Stoltenberg og la til at «en åpen og transparent presse er det beste bolverk mot propaganda».

Stoltenberg gjentok også at det er viktig å unngå at den pågående helsekrisen blir en sikkerhetspolitisk krise. Han sa Natos styrker er klare til innsats og at alliansens operasjoner ikke er berørt av koronakrisen.

Også Sverige, Finland og EUs utenrikssjef Josep Borrell deltar i videokonferansen onsdag ettermiddag.

– Koronaviruset kjenner ingen grenser, og vi står sterkere og tryggere sammen med våre partnere, understreket Stoltenberg.