Stadig flere skyteepisoder i Sverige

Svensk politi har ikke lykkes med å redusere antall skyteepisoder i landet, til tross for storsatsing gjennom den såkalte Operasjon rimfrost.

Skytevåpen blir stadig vanligere i kriminelle miljøer i Sverige. Hittil i år har det vært 98 skyteepisoder og i 15 drap. Dette bildet er fra Malmö i november, der en ungdom ble skutt og drept og en annen såret.

I årets første fire måneder fant det sted 98 skyteepisoder, og 15 mennesker ble drept i disse, opplyser Stefan Hector, som leder den svenske politioperasjonen.

I samme periode i fjor var det 81 skyteepisoder og 15 drap, mens det i 2018 var 76 skyteepisoder og ni drap i årets første fire måneder.

Hector vil imidlertid ikke være med på at politiets operasjonen har vært mislykket.

– Bildet er mer sammensatt enn at man bare kan sammenligne tall, sier han og viser til at politiet har foretatt 250 pågripelser og tatt beslag i 700 skytevåpen og drøyt 1560 kilo sprengstoff under operasjonen.

– Vi kan konstatere at et antall grove forbrytelser er forhindret gjennom politiets aktivitet. Så det hadde vært flere dersom vi ikke hadde gjennomført denne innsatsen, sier Hector.

Høyrepartiet Moderaternas justispolitiske talsmann Johan Forsell kaller politiets innsats nedslående og mener ansvaret ligger hos regjeringen.

– Jeg stiller spørsmål ved om regjeringen har den nødvendige innsikt i krisen for å få bukt med dette. Man har ikke gitt politiet tilstrekkelig verktøy, sier han.

Innenriksminister Mikael Damberg vil ikke kommentere kritikken før Operasjon rimfrost er avsluttet.