Høie vil ikke blande seg inn i rivalisering mellom stormaktene

Kommer Norge til å støtte EUs forslag om en koronagranskning? Kanskje, men helst ikke akkurat nå, sier helseministeren.

Helseminister Bent Høie mener at tiden ikke er moden for en internasjonal granskning av koronaresponsen.

Når Verdens helseorganisasjon (WHO) møtes til sin årlige forsamling mandag, skjer det i en svært betent situasjon.

Ikke bare fordi verden står midt oppe i en dødelig pandemi som har skapt enorm lidelse og store økonomiske tap over hele kloden.

Men også fordi pandemien har skapt en rift mellom stormaktene Kina og USA. Midt i denne konflikten står WHO. USA – og flere av landets allierte – mener at WHO stolte for mye på informasjonen fra Kina i utbruddets tidlige fase, og at dette kan ha forsinket responsen i andre land.

Blant annet kunngjorde ikke WHO at viruset var smittsomt mellom mennesker før 21. januar. Og først 12. mars definerte organisasjonen utbruddet som en pandemi og ikke bare en epidemi.

Amerikanske myndigheter, med president Donald Trump i spissen, mener at WHO er for tett knyttet til kinesiske myndigheter, og at dette har påvirket organisasjonens reaksjon i møte med viruskrisen. WHO benekter dette på det sterkeste.

Les også

Er WHO i lommen på Kina? | Frank Rossavik

Vil granske kriseresponsen

Når WHOs 194 medlemsland møtes mandag, vil anklagene og raseriet blusse opp på nytt. Konflikten vil danne bakteppet for det meste av møtet.

Ett av de mest betente punktene, blir et forslag fra EU om å starte en granskning av hvordan verdenssamfunnet har håndtert krisen.

Forslaget støttes blant annet av Australia, noe som har ført til rasende reaksjoner og trusler om økonomiske represalier fra kinesiske myndigheter.

Beijing-myndighetene mener at forslaget er politisk motivert, og at det derfor ikke er noe de kan støtte.

Koronaviruset dukket først opp i den kinesiske byen Wuhan, og kinesiske myndigheter har fått kraftig kritikk for å kneble informasjon i utbruddets første fase.

Les også

De har lykkes bedre enn de fleste i å stagge viruset. Men Norge nøler med å slippe Taiwan inn igjen i den internasjonale varmen.

Høie vil vente med granskning

Mange mindre land blir nå satt i en ubehagelig situasjon. Skal man støtte forslaget om en granskning, som trolig også vil ha mandat til å etterforske virusets opphav? Det vil i så fall kunne fremprovosere raseri hos kineserne.

Dersom man stemmer imot forslaget om en granskning, derimot, vil det legges merke til i EU så vel som USA og andre likesinnede land.

WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus har fått mye kritikk for håndteringen av koronakrisen.

Norge er ett av landene som nå står i en skvis. Og helseminister Bent Høie har foreløpig ikke bestemt seg for hva norske myndigheter skal gjøre på det viktige WHO-møtet.

Uansett mener han at tiden ikke er moden for en granskning.

«Vi mener at en gjennomgang ikke bør settes i gang nå midt under krisen, men gjøres straks vi har pandemien tilstrekkelig på avstand til å kunne forstå og evaluere årsaker og politiske vedtak, som ble fattet for å møte pandemien», skriver han i en e-post til Aftenposten.

Les også

Russland tar WHO i forsvar etter Trump-kritikk

Får EU Norges støtte? Kanskje.

Han legger til at han har flere forbehold før han eventuelt går med på en fremtidig granskning.

«Den bør være uavhengig av enkeltland, gjøres av ledende internasjonal ekspertise og ha bredest mulig internasjonal støtte. Det blir derfor viktig at gjennomgangen formes i nært og godt samarbeid landene imellom og med internasjonale institusjoner, og ikke som ledd i rivalisering mellom land eller grupper av land», fremholder Høie.

Men dersom disse forbeholdene blir møtt, sier helseministeren, kan Norge gå med på å støtte EUs forslag om en slik granskning.

«EU er tilrettelegger for forhandlingene, og Norge deltar aktivt i disse. I resolusjonen legges det opp til en uavhengig evaluering av covid-19-responsen, noe som er vanlig praksis ved pandemier. Norge vil støtte nevnte resolusjon under årets helseforsamling dersom innholdet viser seg å bli i tråd med ovennevnte policy», skriver Høie i e-posten.