Verden

Koronaviruset: Norges utviklingsminister frykter katastrofale følger i fattige land

Koronasmitten har ankommet flere afrikanske land. En av de første bekreftet smittede i Ghana kom fra Norge.

Helsevesenet i mange afrikanske land er dårlig utbygd, og det er også svært begrenset eller ingen kapasitet til å teste for koronaviruset. Denne mannen bærer ansiktsmaske utenfor Yaba-sykehuset i Lagos i Nigeria, som med sine over 200 millioner innbyggere er Afrikas mest folkerike land.
  • NTB
  • Daniel Røed-Johansen
    Journalist

Afrika er foreløpig ikke blitt verst rammet av koronaviruset, men det dukker stadig opp flere tilfeller på kontinentet. Konsekvensene kan bli store.

Nå har Ghana og Gabon bekreftet sine første smittetilfeller. I Ghana har to personer fått påvist smitte. Disse hadde vært på reise i henholdsvis Norge og Tyrkia. Det bekrefter Ghanas helseminister, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

– Begge pasientene holdes i isolasjon, sier helseministeren i en uttalelse. De skal ikke være alvorlig syke.

Mulig koronasmittede reisende ble mottatt av helsepersonell på flyplassen i Accra i Ghana i januar.

Koronasmitten lammer nå samfunn med god beredskap og et godt utbygd helsevesen. Men hva vil skje når viruset spres i mer sårbare land med svake helsesystemer?

Det spørsmålet stiller Dag-Inge Ulstein. Norges utviklingsminister tar til orde for en storstilt internasjonal dugnad.

– For å bekjempe denne pandemien må vi umiddelbart igangsette nødvendige forebyggende tiltak både her hjemme og internasjonalt. En koordinert internasjonal innsats må til nå for å redde liv og begrense langsiktige og omfattende negative økonomiske konsekvenser over hele verden, sier han.

Les også

Direktestudio: Koronaviruset

Frykter spredning i Afrika

Ulstein frykter særlig følgene pandemien kan få i Afrika. Han trekker frem et land som Sør-Sudan, der deler av befolkningen alt sulter og en spredning kan få katastrofale følger.

På hele kontinentet er det hittil bare registrert 130 smittede og tre dødsfall, ifølge nyhetsbyrået AFPs oversikt.

– Selv om flere land enda ikke har registrerte tilfeller, må vi ta høyde for at det kan være mørketall. Det er også grunn til å tro at en rekke land ikke har tilstrekkelig med kapasitet til å teste for og håndtere eventuelle utbrudd, påpeker utviklingsministeren.

Helsearbeidere mangler også beskyttelsesutstyr og vil derfor bidra til at smitten fortsetter å spre seg. Rike land som Norge må nå bidra, mener Ulstein.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) er det hittil bare påvist 40 tilfeller av koronavirussmitte i Afrika, men AFPs oversikt viser at over 130 er smittet. Mørketallene er trolig store, for mange land har ikke utstyr for å analysere tester. Denne sykepleieren deltar i en øvelse i Zimbabwe.

WHO ber om bidrag

WHO ber nå om drøyt 6,8 milliarder kroner til øyeblikkelige og forebyggende tiltak frem til april og fikk torsdag løfte om nærmere 4,5 milliarder kroner fra giverland.

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) og FNs organisasjon for migrasjon (IOM) har bedt om drøyt 500 millioner kroner for å forebygge og håndtere koronasmitte blant verdens flyktninger.

– Vi trenger en internasjonal koordinert innsats, og der spiller WHO en sentral rolle. Vi er støttende til det arbeidet de har gjort for å lede og koordinere den globale innsatsen. De trenger vår fortsatte støtte fremover, sier Ulstein.

Dag-Inge Ulstein.

Utvikling av vaksine

– Vi støtter også koalisjonen for epidemisk og pandemisk respons (Cepi), som jobber med å utvikle en vaksine så fort som mulig, sier han. De har bedt om 4,8 milliarder kroner innen utgangen av mars for å kunne finansiere arbeidet frem mot sommeren.

Statsminister Erna Solberg (H) har vært i kontakt med flere stats- og regjeringssjefer for å mobilisere midler til Cepi og til den globale responsen mot koronaviruset, opplyser Ulstein.

Tyskland har alt lovet 1,6 milliarder kroner til Cepi, mens Norge har bidratt med 36 millioner kroner til vaksineutviklingen. Dette kommer i tillegg til 1,6 milliarder kroner som Norge har lovet for perioden 2017 til 2025.

Norge har også gitt en ekstrabevilgning på 10 millioner kroner til WHO, og Ulstein viser til at Norge også er en stor giver til Verdensbanken som har gitt drøyt 120 milliarder kroner til styrking av helsevesen i utviklingsland.

Les mer om

  1. Koronaviruset
  2. Koronaviruset
  3. Dag Inge Ulstein
  4. Verdens helseorganisasjon (WHO)
  5. Afrika