Langt farligere i Afghanistan

Volden i Afghanistan har økt med 51 prosent det siste året, melder FN. For norske soldater har risikoen for å bli skadet økt kraftig.

En afghansk politimann hjelper en skadet mann etter at en selvmordsangrep slo til mot en politistasjon i Kabul.
Les også

839 nordmenn skadet i Afghanistan på ti år

Flere selvmordsangrep. Flere væpnede trefninger. Flere veibomber. Flere kidnappinger og likvideringer.

Antallet «sikkerhetshendelser» det andre kvartal i 2010 har økt med 51 prosent sammenlignet med i fjor. Det viser en fersk FN-rapport som denne uken ble avgitt til sikkerhetsrådet.

Situasjonen er verst i sør, men sikkerhetssituasjonen forverres over hele landet. De siste tre månedene er 1090 afghanske sivile drept og 1860 skadet.

Det er 20 prosent flere enn samme periode i fjor.

— Taliban står sterkere

Den forverrede sikkerhetssituasjonen i Afghanistan gjenspeiles også i den første helhetlige oversikten over antall skader på norske soldater, som ble lagt frem fredag.

Totalt er det registrert 948 skader på 839 personer. 26 er omtalt som traumer, som regnes som alvorlige eller dødelige skader. Blant disse er ni drepte norske soldater.

De siste to årene er Afghanistan blitt et langt farligere sted, både for norske soldater og sivile afghanere. Rapporten slår også klart fast at «Taliban og andre opprørsgrupper står militært sterkere enn tidligere».

Flere skadet

2010 har blitt det verste året for den internasjonale ISAF-styrken i landet. Fra 2008 frem til nå har tallet på norske soldater reist til Afghanistan blitt redusert gradvis. Langt flere har imidlertid kommet hjem med skader.

I fjor er det registrert 201 skader, og fem soldater ble drept. To år tidligere var det omvendt – flere soldater, men «bare» 153 skader.

- For de to siste årene i perioden har det vært en reduksjon i antall tjenesteår, men antall skader viser en fortsatt økning, heter det i rapporten.

Forsvarsminister Grete Faremo tar tallene alvorlig, men tror likevel ikke at dette vil ramme rekrutteringen til utenlandstjenesten.

— Så langt har vi ikke sett det. Jeg tror ikke det kommer frem opplysninger som er overraskende når det gjelder dette. Jeg tror den alvorlige sikkerhetssituasjonen er kjent, og jeg tror ikke det bidrar til å svekke rekrutteringen, sier Faremo.

- Viktig beslutningsgrunnlag

Hun tok fredag selvkritikk på at Forsvaret frem til i dag ikke har hatt en enhetlig oversikt over samtlige skader i Afghanistan.

Både hun og forsvarssjef Harald Sunde sier at materialet vil bli viktig for beslutningsprosesser i fremtiden.

- Kan dere utelukke at dere hatt tatt andre beslutninger, dersom dere hatt en slik oversikt?

— Det vil være en ren spekulasjon. Jeg vil understreke at vi har hatt en god oversikt over de alvorlige traumene og de tragiske dødsfallene. De fleste av disse skadene er heldigvis mindre skader, sier Sunde.