Verden

Sveits' forsvarssjef advarer mot sosial uro i Europa

Sveits' forsvarssjef, generalløytnant André Blattmann (til venstre) fotografert under en seremoni i Duebensdorf.

Mener en kombinasjon av terrorangrep, økonomiske nedgangstider og massiv innvandring kan bli eksplosiv.

  • Henning Carr Ekroll
    Henning Carr Ekroll
    Nyhetssjef

Den sveitsiske forsvarssjefen André Blattmann har gjennom romjulen fått stor oppmerksomhet i tyskspråklige medier for en kronikk han fikk publisert i Schweiz am Sonntag, der han gjør rede for sitt syn på den sikkerhetspolitiske utviklingen i Europa.

Blattmann trekker blant annet frem terrorangrepene i Paris i november og terrortruslene som lammet hovedstaden i Belgia og EU, og mener dette viser at sikkerheten til «vårt demokratiske, moderne samfunn» står på spill.

Frykter eksplosiv kombinasjon

— Vi trenger alle sikkerhet, uansett om det dreier seg om næringsvirksomhet, utdanning, forskning, kultur eller sport. Et blikk på verden er nok til å få dette bekreftet, skriver han.

Videre viser Blattmann til hvordan mange vestlige land har bygget ned sin militære slagkraft i kjølvannet av jernteppets fall i 1989. De siste årene mener han å ha sett en farlig utvikling: En økende sikkerhetstrussel, forankret i terrorangrep og hybridkrigføring, sammen med økonomiske nedgangstider og en økende strøm av migranter inn i Europa, der stadig flere må konkurrere på arbeidsmarkedet.

Les Abid Rajas kronikK:

Les også

Vil terroren slik vi så i Paris noen gang ta slutt? Ikke i vår samtid.

Slik fungerer asyl-Europa:

Les også

Grafene som avslører hvor i Europa det er enklest å få asyl

Advarer mot sosial uro

— Sosial uro kan ikke utelukkes. Ordskiftet er farlig aggressivt, skriver Blattmann. I kronikken skriver han også at i en konfliktsituasjon vil det ikke bare være nødvendig med finansielle ressurser og soldater, men også «egenrådige borgere som med sine liv kan stå opp for sikkerhet og frihet».

Blattmann har vært forsvarssjef i Sveits siden 2009. Landet har ikke vært involvert i en væpnet konflikt på hjemmebane siden 1815.

En helt sentral maktfaktor i sveitsisk utenrikspolitikk er nøytralitetsstatusen landet har påberopt seg i 160 år. Sveits' internasjonale posisjon har blant annet ført til at en rekke internasjonale organisasjoner, blant annet Røde Kors og en rekke FN-organer, har sitt hovedsete i Sveits.

Sveits går mot høyre

Migrantkrisen i Europa har påvirket det innenrikspolitiske landskapet i Sveits, selv om landet har vært langt mindre direkte påvirket av innvandringsstrømmen enn mange av sine naboland. I oktober sikret det innvandringskritiske og populistiske partiet Sveitsisk folkeparti (SVP) seg 29,5 prosent av stemmene, det beste resultatet noensinne for landets største politiske parti.

Bakgrunn:

Les også

  1. Nå blir burka forbudt i deler av Sveits

  2. Sveitsisk valg et tydelig skritt til høyre

Les reportasjen:

Les også

Vil kutte innvandring i Sveits for å redde miljøet

Under valgkampen var innvandringsspørsmål det som fremsto som aller viktigst for velgerne.

— Dette er et enormt skifte i sveitsisk politikk. Selve tyngdepunktet i politikken er forskjøvet mot høyre, sa statsviter Pascal Sciarini til AFP om SVPs fremgang.

— De trengte ikke engang drive valgkamp, flyktningkrisen gjorde jobben for dem.

Forsvarssjefens kronikk ble publisert kort tid før han fikk ny sjef. SVP-politiker Guy Parmelin tok 1. januar over ansvaret for det sveitsiske forsvarsdepartementet etter sin partifelle Ueli Maurer.

  • Da nei-siden vant:Sveitserne sier nei til kvote på innvandring
  • Det egentlige annerledeslandet i Europa:Derfor er sveitserne så sære

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa