Russland skjerper straffen for soldater som nekter å følge ordre

Den russiske Statsdumaen har vedtatt å skjerpe straffene for soldater som ikke følger ordre, deserterer eller overgir seg til fienden.

To falne russiske soldater blir hedret på en skole på Krim-halvøya, der begge var elever.
  • NTB-AP

De strenge straffene ser ut til å være et forsøk på å sikre bedre disiplin blant russiske soldater i Ukraina.

Statsdumaen, som er underhuset i nasjonalforsamlingen, vedtok tirsdag at det å desertere skal kunne straffes med opptil ti års fengsel, mot fem år i dagens lovverk.

De som overgir seg frivillig til fienden, risikerer også ti års fengsel, mens de som blir dømt for plyndring, kan straffes med opptil 15 års fengsel.

En annen endring er at de som nekter å gå i kamp eller følge ordre fra overordnede, skal kunne straffes med opptil ti års fengsel.

Loven blir endret etter meldinger om at enkelte russiske soldater har nektet å delta i kamp eller forsøkt å forlate militærtjenesten.

Den må nå vedtas av overhuset og signeres av president Vladimir Putin. Begge deler regnes som formaliteter.