Bolsonaro etterforskes for påstander om valgfusk

Brasils valgmyndighet (TSE) skal etterforske om president Jair Bolsonaros påstander om valgfusk i det kommende valget utgjør en trussel for demokratiet i landet.

Brasils øverste valgmyndighet skal etterforske president Jair Bolsonaros påstander om valgfusk og ber landets høyesterett vurdere om de er ulovlige eller utgjør en trussel mot demokratiet.

Bolsonaro ønsker å bli gjenvalgt i 2022 og har fremmet påstander om at landets valgsystem er sårbart for juks.

Kritikerne mener at han, i likhet med USAs tidligere president Donald Trump, ønsker å så tvil blant folket i tilfelle han skulle tape valget. TSE kommer til å be landets høyesterett vurdere hvorvidt Bolsonaros ytringer i sosiale medier er ulovlige og truer demokratiet i landet, skriver Reuters.

Bolsonaro har tatt til orde for at man gjennomgår hele det elektriske valgsystemet og at det lages papirkopier av hver eneste stemme. Dette for at man skal kunne kontrollregne stemmer ved eventuell mistanke om juks, ifølge Bolsonaro.

Han har også sagt at han kanskje ikke vil anerkjenne valgresultatet om ikke systemet blir endret. Tilhengere av presidenten har i helgen demonstrert flere steder i landet for å støtte opp om kravet om endringer i valgsystemet.

Ifølge en gruppe nåværende og tidligere høyesterettsdommere som tjenestegjør i TSE, er det ikke dokumentert noen tilfeller av valgfusk siden det elektroniske systemet ble innført i 1996.

De mener også at stemmesedler i papir er mindre trygge enn elektroniske og at risikoen for juks vil bli større og ikke mindre, om stemmegivningen gjøres på papir.