Eksperter med sterk advarsel: Alt fra flytrafikk til medisiner, orkestre og handel kan bli rammet hvis brexit-forhandlingene kollapser

BRUSSEL (Aftenposten): Den første ordentlige forhandlingsrunden om brexit er over. Den viser at det er en lang vei til enighet.

Statsminister Theresa May og Storbritannia har akkurat tatt fatt på det som kan bli årevis med tøffe forhandlinger.
  • Øystein Kløvstad Langberg

«Robuste, men konstruktive», sa britenes brexit-minister David Davis om samtalene på en pressekonferanse i Brussel torsdag ettermiddag.

Hverken Davis eller EUs sjefforhandler Michel Barnier forsøkte å dekke over at de ikke er kommet særlig langt på vei. I første omgang er målet å bli enige om en skilsmisseavtale, slik at de kan gå videre og snakke om det fremtidige forholdet.

Blant stridsmomentene er hva som skjer med EU-borgere i Storbritannia og briter i Europa, hvilke økonomiske forpliktelser britene har overfor EU og hvordan man i størst mulig grad kan beholde den «usynlige» grensen mellom Irland og Nord-Irland.

På pressekonferansen torsdag uttalte Barnier at det er en «fundamental splitt» i spørsmålet om borgernes rettigheter. Når det kommer til sluttregningen, venter EU fortsatt på at britene skal klargjøre sin posisjon. Barnier uttalte at dette er «absolutt nødvendig» for at samtalene skal kunne fortsette.

Brexit-minister David Davis (t.v.) og EUs forhandlingsleder Michel Barnier leder hver sin delegasjon i brexit-forhandlingene.

– Røre, hengemyr og katastrofe

Partene har press på seg. I april 2019 går fristen for å bli enige ut, og britene risikerer å gå ut av EU uten noen avtale i det hele tatt.

– Hovedscenarioet er at vi forlater EU med en avtale, men det er mye usikkerhet. Pr. i dag vil jeg anslå en sannsynlighet på 30 prosent for at forhandlingene kollapser, sier Anand Menon, professor ved King’s College.

Han mener det derfor er viktig å være klar over konsekvensene av et scenario der Storbritannia forsvinner ut av EU uten en avtale. Denne uken publiserte tenketanken han leder, UK in a Changing Europe, en rapport om temaet.

Den konkluderer med at det er mye usikkerhet knyttet til et slikt utfall, men at man med «ganske stor sikkerhet» kan vente seg en «politisk røre, en rettslig hengemyr og en økonomisk katastrofe».

Forsinkelser for varehandel

I et slikt scenario vil avtalene mellom Storbritannia og EU umiddelbart opphøre. Handelsforholdet vil falle tilbake på regelverket fra Verdens handelsorganisasjon (WTO), noe som betyr at varer som skal fraktes mellom Storbritannia og EU, vil bli underlagt toll.

Dette vil særlig bli merket ved grenseovergangene i Dover og Calais der det kan bli lange køer.

«Det antas at særlig Dover vil bli hardt rammet fordi stedet ikke har fysisk plass til alle varene som må sjekkes», skriver tankesmien.

Forsinkelser vil kunne skape forsyningsproblemer for matbutikker og andre som er vant til at varer fra kontinentet kan fraktes raskt og sømløst inn i Storbritannia.

– Ingen sier at folk vil gå sultne, men det vil bli massive forstyrrelser, sier Ian Wright, generaldirektør i The Food and Drink Federation til Financial Times i forbindelse med en gjennomgang avisen har gjort.

Stopp i flytrafikken

Også for flytrafikken kan et scenario uten en avtale innebære store problemer. Storbritannia vil da forsvinne ut av European Open Skies-avtalen, som regulerer flytrafikken i Europa, og det kan ta tid å få på plass en ny avtale. Det kan føre til at mange fly blir stående på bakken.

For eksempel vil ikke irsk-registrerte Ryanair lenger kunne fly briter til noen andre destinasjoner i Europa enn til Irland, der det er registrert.

Tankesmien understreker at noen midlertidige løsninger vil kunne komme på plass.

– Men det virker sannsynlig at det vil få en stor innvirkning på flytrafikken, og at mange selskaper vil redusere sine avganger til Storbritannia, både umiddelbart og på lengre sikt, står det i rapporten.

Ulønnsomme orkesterturer

De to eksemplene er bare toppen av et isfjell som ingen har fullstendig oversikt over.

For eksempel er det uklart hva som vil skje med rettighetene til EU- og EØS-borgere i Storbritannia. Samarbeidet om utvikling av medisiner vil også opphøre, noe som kan ramme den store farmasøytiske industrien i Storbritannia. Videre vil avtalene som sikrer handel i tjenester ikke lenger gjelde, noe som for eksempel rammer Londons finansindustri umiddelbart.

En liste Financial Times har laget understreker hvor vidtrekkende konsekvensene kan bli og trekker frem britiske orkestre som eksempel. De baserer seg på EUs utstasjoneringsdirektiv når de er på turneer i Europa, noe som gjør at de slipper unna skatt og trygdeavgift på inntekter fra reisen. Det vil slutte å gjelde.

– Dette gjør at en turné ikke lenger vil gå i null, men ender med tap, sier Mark Pemberton, direktør i Organisasjonen for britiske orkestre til avisen.

– Også ille for EU

Politikere i den britiske regjeringen har forsøkt å spille ned konsekvensene av et scenario uten en avtale, blant annet for å vise EU at de ikke vil godta hva som helst.

«Ingen avtale er bedre enn en dårlig avtale», har statsminister Theresa May gjentatt igjen og igjen, mens utenriksminister Boris Johnson har omtalt det som «perfectly OK» å forsvinne ut av EU uten noen form for avtale.

David Jones, som tidligere var statssekretær i brexit-departementet, understreker overfor Politico at også EU blir rammet i et slikt scenario. For eksempel vil det innebære at britene ikke betaler noe sluttregning, påpeker han.

– Folk har en tendens til å overse at det er like mye i EUs interesse som i Storbritannias interesse å finne en løsning, sier han.

Er du interessert i EU, NATO og utviklingen i vår egen verdensdel? Da kan du følge Europa-korrespondenten på Facebook og på Snapchat (brukernavn: olangberg).