Svensk politi skulle ta tilbake kontrollen over utsatte bydeler fra kriminelle. To år senere er situasjonen blitt enda verre.

Politiets storaksjon skulle ta tilbake bydeler fra kriminelle som har opprettet parallellsamfunn. I stedet har problemet smittet til flere områder.

I februar i år brøt det ut kraftige opptøyer i drabantbyen Rinkeby i Stockholm. Flere biler ble stukket i brann, og en politibetjent avfyrte skudd da han ble konfrontert av steikastende ungdom. Ingen ble skadet i opptøyene.

Unge menn blir skutt og drept på åpen gate. Biler blir satt i brann og gjenger driver åpenlyst salg av narkotika.

Det var situasjonen i 15 svenske bydeler som for to år siden førte til at det ble slått alarm. I pressen ble bydelene omtalt som «no-go-soner», områder politiet holdt seg unna. Det avviste myndighetene.

Etter to års politiinnsats er det nå lagt frem en statusrapport. Den viser at antallet «spesielt utsatte områder», det vil si steder der det er parallelle samfunnsstrukturer som gjør det vanskelig for politiet å gjøre jobben sin, har gått opp til 23.

Rapporten er dyster lesning: politiet opplever at terskelen for å bruke vold er blitt lavere det siste tiåret, også mot politiet. Volden blir stadig mer brutal og mer spontan.

– Hver uke skjer det at noen kaster steiner eller flasker på en politibil. Det er ikke nødvendigvis voksne kriminelle, men i området er det blitt legitimt å oppføre seg slik. Vi ser femåringer som viser finger til politiet og sier stygge ting. Det er små barn som kanskje har lært det av eldre søsken, forteller Frida Nordlöf, som er kommunepoliti i Järva i Stockholm, til Aftenposten.

I bydelen, som blant annet omfatter det «spesielt utsatte området» Rinkeby, har hun ansvaret for at politiet samarbeider med andre aktører som skoler, foreldre, kirker og moskeer. Sosiale innsatsgrupper, kalles de.

Når politiet skal ut på oppdrag i de spesielt utsatte områdene, kjører de alltid to patruljer. Mens den ene rykker inn, passer den andre på bilen og er i beredskap om noe skulle skje. Her har politiet rykket ut til skyteepisode i en restaurant i Göteborg.

Tunge kriminelle

Inngangsporten til det meste av kriminalitet i områdene ligger i narkotikahandelen, ifølge politiets analyse. Barn kommer inn på lavt nivå som narkotika- eller våpenkurérer. De fungerer som de eldres øyne og ører.

– De blir kriminelle så fryktelig tidlig. De tror de skal tjene masse penger. For en 14-åring er det mye å få 500 kroner for et innbrudd, forteller Nordlöf.

De ser gjerne opp til lederne i gjengene, som mange frykter og dermed «respekterer».

Når gjengene etablerer seg i lokalmiljøet, kan de bli oppfattet som en alternativ maktfaktor til myndighetene. Den brutale volden og den korte veien til å bruke den, skaper frykt i lokalmiljøet og gjør at mange ikke tørr å samarbeide med politiet.

I Rosengård i Malmö ligger de store boligblokkene i klynger på hver sin side av en stor vei. Inne på selve boligområdet er det i hovedsak bare gangveier. Planen var at det skulle gjøre området barnevennlig, men i dag er effekten at det er vanskelig for politiet å komme til. Mange av de «spesielt utfordrende områdene» er bygget på denne måten og var del av det såkalte millionprogrammet på 60- og 70-tallet.

Kompliserte årsaker

De «utsatte områdene» kjennetegnes ved en opphoping av mange ulike sosiale problemer. Folk har lav tro på fremtiden og arbeidsledigheten er høy og utdanningsnivået er lavt.

I de fleste av områdene bor det flest innvandrere eller unge som har foreldre som har innvandret til Sverige. Mange snakker dårlig svensk, og de har vanskelig for å komme seg ut i arbeidslivet.

I de utsatte bydelene er det langt flere som står utenfor arbeidslivet enn ellers i Sverige:

  • Andelen langtidssykmeldte og uføre er også høyere enn ellers i Sverige.
  • 40 prosent av de unge i de spesielt utsatte områdene, fullfører ikke engang grunnskolen.


Prøver å fange opp ungdom

De sosiale innsatsgruppene forsøker å fange opp ungdommer før de kommer for langt inn i de kriminelle miljøene. Men det er vanskelig å nå gjennom.

Når kriminaliteten er så omfattende som i de utsatte områdene, tiltrekker den seg folk som blir forført av pengene, makten og respekten som kommer med kriminaliteten.

Ali Abdukadir leder en gruppe som hjelper unge voksne å komme seg ut det kriminelle miljøet i Rinkeby. De siste fem årene har den hjulpet rundt 250 unge voksne med å komme seg ut av kriminaliteten og i jobb eller tilbake på skolebenken. Bare rundt 20 av dem har havnet i fengsel igjen for lignende forbrytelser, forteller Abdukadir.

Men når politiet anslår at det er rundt 200 kriminelle nettverk og 5000 kriminelle i de utsatte områdene, hjelper det ikke nok.

– Vi jobber reparerende, ikke forebyggende. De fleste av dem vi jobber med, har vært kjent av politiet og sosialstyrelsen tidlig og i ung alder. Vi har sett at det er veldig, veldig viktig å fange dem opp tidlig, sier han til Aftenposten.

Barn mellom 12 og 18 år er det en annen innsatsgruppe som forsøker å fange opp. Politiet, skolene og barnas foreldre pratet ikke godt nok sammen, noe som gjorde det mulig for barna å skulke unna. Samarbeidet skal rette opp det.

40 prosent av alle som bor i området der Nordlöf patruljerer, er under 25 år gamle. Folk bor trangt. Det betyr at mange barn og unge er ute i gatene, på torget eller ved T-banen om kvelden.

– Unge folk begår mye mer kriminalitet. Hos oss har vi en høy konsentrasjon med ungdommer, som igjen gir høy kriminalitet, sier Nordlöf.

Flere «ekstra utsatte områder»

Politiet har identifisert 61 «utsatte områder» rundt om i Sverige. I sommer ble antallet områder som regnes som «spesielt utsatt», oppjustert fra 15 til 23. Rinkeby i Stockholm og Rosengård i Malmö er de mest kjent, sammen med Biskopsgården i Göteborg.

Økningen «beror først og fremst på at politiet har fordypet sin kunnskap om problemene i utsatte områder gjennom økt nærvær, dypere kartlegging og samarbeid», heter det i den ferskeste av de tre rapportene politiet har skrevet om problemområdene. Men som den avslører har ikke problemet blitt mindre siden den forrige rapporten for to år siden.

I februar var det opptøyer i flere døgn i Rinkeby og mange biler ble stukket i brann. Ungdommer kastet stein og flasker på politifolkene som forsøkte å gjenopprette roen i området. Slike omfattende opptøyer skjer omtrent en gang i året, ifølge politiet i Rinkeby.

Sosial uro og lav tillit til rettsstaten

Når området oppleves som utrygt for beboerne, vil også færre av dem anmelde forbrytelser og samarbeide med myndighetene. Slik blir det en ond spiral der kriminalitet avler mer kriminalitet, og politiets jobb blir vanskeligere og vanskeligere.

  • Problemene finnes mange steder. I Sveriges tredje største by var det en drapsbølge i vinter og folk var redde for å gå ut om kvelden. Les vår reportasje her.
Bilbranner i Rinkeby i februar.

Tidligere i år fikk det stor oppmerksomhet da en rekke biler ble stukket i brann i Rinkeby og politiet måtte trekke seg tilbake fordi situasjonen ble så truende. Så store opptøyer har bydelen sett omtrent en gang i året. Mindre opptøyer, som kan vare alt fra noen minutter til noen timer, skjer ganske ofte.

– Det er ofte en motreaksjon til en politiaksjon. De vil vise at «det her er vårt sted, vi vil ikke ha politiet her». Det kan skje fordi en nøkkelperson er pågrepet eller at vi har gjort et stort beslag av narkotika eller penger. Sånne hendelser er det hver måned, hele året, forteller Nordlöf.

Dobbelt så høy drapsrate som Norge

Sverige har dobbelt så mange innbyggere som Norge, men det var i fjor fire ganger så mange drap i Sverige. Gjengoppgjør, som det er lite av i Norge, utgjør en betydelig del av den svenske drapsstatistikken.

Noen blir skutt fordi de utfordrer den kriminelle underverdenen. Andre er blitt drept eller banket opp fordi de så nei til å hjelpe de kriminelle eller på grunn av mindre konflikter med noen i det kriminelle miljøet. Men den vanligste årsaken til volden er konflikter mellom kriminelle om narkotikahandel.

Og voldsterskelen er blitt lavere, om vi skal tro politiets egen undersøkelse. Volden er mer impulsiv. Skytevåpen er mer utbredt enn før, og de siste to årene har bruken av håndgranater økt markant i Sverige. Trusselen om vold skremmer folk fra å snakke med politiet.

– Volden er grovere mellom de kriminelle nå – de skyter for å drepe. Tidligere ble flere truffet i knær, føtter osv. Nå skyter de i hodet, sier Nordlöf.