Verden

Europa er sårbar for terrorangrep fra jihadister som ikke kommer seg til Syria

ISTANBUL (Aftenposten): Ekstreme islamister som ikke når målet om å slutte seg til IS i Syria, kan utgjøre en terrortrussel i Europa, advarer sikkerhetstjenester og eksperter.

Åstedsgranskere leter gjennom Manchester-eiendommen til Salman Abedi, 22-åringen myndighetene tror gjennomførte terrorangrepet som drepte minst 22 mandag.
 • Tor Arne Andreassen
  Tor Arne Andreassen
  Journalist

Mens europeiske etterretningstjenester i årevis har advart mot terrorfaren fra de tusenvis av unge som har reist til Syria for å krige for Den islamske staten, så er det nå ytterligere en gruppe ekstreme islamister som det advares mot.

For etter som det er blitt vanskeligere å knytte seg til IS i Syria og Irak, blant annet fordi Tyrkia hindrer trafikken, så har både IS og den rivaliserende terrorgruppen Al-Qaida oppfordret sympatisører om å gjennomføre angrep der de bor.

Muligheten for sikkerhetstjenestene til å stanse alle angrep, blir dermed enda mer utfordrende.

Minst 22 ble drept, mens 64 ble skadet, 20 av dem alvorlig, da en bombe ble sprengt ved utgangen til Manchester Arena.

Advarer mot IS’ og Al-Qaidas oppfordringer om angrep i Vesten

Til avisen The Guardian sier en tjenestemann i sikkerhetstjenesten at «det er et press på vår antiterror-strategi fra ansamlingen av folk som er frustrert fordi de gjerne skulle ha reist til Syria, men ikke klarer det, i tillegg til dem som har vært i Syria».

– Mange ønsker å reise til Syria, men når de ikke får det til så kan det trigge angrep her hjemme, sier terrorforsker Anne Stenersen ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Advarslene har også kommet fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST). Både IS og Al-Qaida «anser Norge som et legitimt, men ikke prioritert mål for terrorangrep. Nye oppfordringer fra IS og Al-Qaida om å utføre angrep i Vesten vil imidlertid fortsatt vinne støtte blant tilhengere i Norge», advarer PST i sin trusselvurdering for 2017.

I Irak foregår det harde kamper ved moskeen der IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi erklærte opprettelsen av et kalifat sommeren 2014.

Manchester-gjerningsmannen kan ha vært i Syria

22-åringen som sto bak mandagens angrep mot en konsert i Manchester, Salman Abedi, ble født i Storbritannia og var britisk statsborger, men familien hans var fra Libya, og han skal nylig ha kommet tilbake fra en tur dit. Han knyttes også til reiser til Syria.

To større terrorkomplott pr. måned

Stenersen sier FFI i år har registrert flere godt dokumenterte større terrorkomplott enn noen gang tidligere, med i snitt to gjennomførte eller avvergede angrep i Europa pr. måned.

Både IS og Al-Qaida har oppfordret sine tilhengere til å gjennomføre angrep i Vesten.

– Sønnen til Osama bin Laden kom nylig med nye retningslinjer for slike angrep. Han mente man skulle prioritere å angripe dem som hadde fornærmet profeten, sier Stenersen.

Angrepet på satiremagasinet Charlie Hebdo i januar i januar 2015 var et slikt angrep, og der var Al-Qaida involvert.

 • De forutså at det ville bli flere angrep i Europa: Kronikk: Flere terrorplaner vil bli gjennomført i Europa.
Terrorangrepet mot satiremagasinet Charlie Hebdo var målrettet mot et magasin som ble anklaget for å ha fornærmet profeten Mohammed. De fleste terrorangrep i Europa de siste årene har imidlertid rettet seg mot Vesten generelt. Målet har vært å drepe flest mulig.

IS vil ha flest mulig drepte

IS har vært oppgitt som inspirasjonen for svært mange av angrepene i Europa de siste årene. De har oppfordret til angrep på myke mål, med størst mulig antall drepte.

IS’ stadige tilbakeslag på slagmarken i Syria vil gjøre det vanskeligere å gjennomføre koordinerte angrep med terrorister som er blitt lært opp i Syria og sendt til Europa. Det kan bety at det blir færre angrep av den typen man så ved angrepet i Paris i november 2015 i Brussel i mars 2016.

Tror det fortsatt vil bli mange forsøk på terror i Europa

Det kan imidlertid bli flere angrep som gjennomføres av enkeltstående terrorister, slik som lastebilangrepene i Nice, Berlin, London og Stockholm.

– Tilfeldighetene vil avgjøre om de lykkes med å gjennomføre angrepene og hvor mange ofre det blir. Angrepet i Nice viste at det kan føre til et stort antall ofre.

PST skriver i sin trusselvurdering for 2017 at det «vurderes som mulig at det vil bli gjennomført terrorangrep mot Norge i 2017».

Lastebilangrepet på den franske nasjonaldagen i 2016 i Nice var et eksempel på at enkeltmannsangrep kan føre til mange dødsfall.

Krevende å stoppe alle angrep

Det har vist seg at selv om terrorister har gjennomført angrep på egen hånd, så har de ofte vært i kontakt med for eksempel fremmedkrigere, som har oppfordret til angrep og endog gitt instrukser eller bistand.

Kontakten foregår ofte gjennom krypterte tjenester på internett. Det gjør det krevende for etterretningstjenestene å avverge alle angrep.

– Utfordringen ligger i å fange opp når noen går fra å være sympatisør til å bli terrorist, sier Stenersen.

40 nordmenn er fremdeles i Syria

Mens det på det meste var 70–80 nordmenn som kjempet for IS i Syria, mente PST at det ved inngangen til 2017 var cirka 40 personer med tilknytning til Norge i IS-kontrollerte områder.

PST skriver at etter som presset øker på IS, så kan det hende at flere vil vende tilbake til Norge. Det kan imidlertid bli krevende og PST tror flere kan bli drept, tatt til fange eller vil reise videre til andre konfliktområder.

Les mer om

 1. Al-Qaida
 2. PST
 3. Terror
 4. Manchester
 5. Den islamske staten (IS)