Oppdraget utført. Brexit er levert. Dette er hva som venter britene utenfor EU neste år.

Fire og et halvt år med brexit-kaos er over. Klokken 16.00 på julaften var den historiske avtalen i boks.

Boris Johnson klarte å lande en brexitavtale til jul. Johnsons største seier som statsminister.

– Dette er en god avtale for hele Europa, sa statsminister Boris Johnson i en tale utenfor trappen i Downing Street i London.

– Det som er bra for Storbritannia er også bra for Europa.

Johnson sier den britiske nasjonalforsamlingen blir kalt sammen 28. desember for å godkjenne avtalen.

– Med dette vil Storbritannia for første gang siden 1973 være en uavhengig kyststat, sa Johnson.

Dermed er også 48 år med et trøblete EU-medlemskap over.

Og julefreden kan endelig senke seg i London og Brussel.

I Brussel var det også lettelse.

-Nå har vi fått en rettferdig avtale. Til alle europeere vil jeg si: Nå kan vi legge brexit bak oss. Vår fremtid skapes i Europa, sa EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen.

Johnson presset på for avtale før julemiddagen

Allerede tidlig på dagen kom de første signalene om at en avtale var innen rekkevidde og ville bli sluttført julaften.

I kulissene har Boris Johnson drevet et intens arbeid for å komme i tet i informasjonskampen. Allerede lørdag morgen hadde de Boris-vennlige tabloidene erklært «seier» til Boris Johnson.

Les også

Har forhandlet i hele natt. Britene våkner opp til hallelujastemning i Boris-vennlige aviser.

Nå starter en intens kamp om hva partene egentlig er blitt enige om.

Siden samtalene begynte i mars, har konkurranseregler, fiskeri og håndheving av en eventuell avtale vært de mest kompliserte punktene.

Farvel EU – for godt

Siden britene formelt gikk ut av EU 31. januar i år, har de to partene forhandlet om det fremtidige forholdet mellom dem. Målet har vært å få på plass en handelsavtale og en løsning innen årsskiftet.

 • Frem til 31. desember skulle Storbritannia fortsette å være en del av de samme ordningene og avtalene som gjaldt før brexit. Det inkluderer deltagelse i EUs indre marked og tollunion. Også handelsavtaler med tredjeland har fortsatt å gjelde. Nå endrer det seg.

Dette er de blitt enige om

Boris Johnson vil nå selge avtalen som et rent brudd med EU, men selv om britene vil i årevis bli bundet til EU.

Avtalen er også en relativ tynn avtale, det vil si at mange områder og sektorer ikke omfattes av avtalen. Det betyr at EU og Storbritannia vil måtte fortsette samtaler og forhandlinger i mange år fremover.

 • Det som vil reguleres er varehandel, handel med landbruks- og matprodukter. Den store tjenestesektoren omfattes ikke avtalen.
 • I tillegg er det kommet på plass avtaler for den viktige varetransporten og for regulering av flytrafikken, noe som har vært viktig for flysikkerheten i Europa.

Avtalen er likevel mindre omfattende enn EØS-avtalen.

Verst for briter flest

Fra nyttår vil briter ikke lenger kunne reise, bo og arbeide i EU som i dag.

 • Reiser inn i EU vil kreve at man viser nytt pass, helseforsikring og nytt, godkjent førerkort.
 • Storbritannia vil havne i ny passkø, likt tredjeland utenfor EU-og EØS-området.

Fra nyttår vil briter kunne bo i et europeisk land i maksimum 90 dager i en seksmånedersperiode, 180 dager i løpet av ett år. Hvis man skal bli boende utover de månedene, må man søke om visum.

Helt ny innvandringspolitikk

Det vil bli helt slutt på fri innvandring til Storbritannia fra nyttår.

Storbritannias innvandringspolitikk vil bli radikalt endret fra 1. januar 2021. Fri bevegelse av arbeidskraft vil opphøre. I stedet vil landet innføre et system med poengbasert innvandring, slik Australia har.

«Ta tilbake kontrollen». Dette var slagordet som mer enn noe annet drev Boris Johnson og brexit-tilhengernes kamp mot EU. Masseinnvandringen fra EU måtte ta slutt.

Krigen om fisken

En av de vanskeligste og mest symboltunge sakene under forhandlingene har vært hvem som skal ta rettighetene til å fiske i britisk farvann etter at britene forlater EU. Britene har villet beholde all fisken selv.

Dette har vært den store testen på Storbritannias eventuelt nyvunne suverenitet. Det endte med et kompromiss: EUs fiskekvoter i britiske farvann vil bli kuttet med 25 prosent.

Det vil gjelde i en overgangsperiode frem til 2026. Deretter vil det bli årlige forhandlinger. Det er samme avtale som Norge har inngått med Storbritannia.

Kaos på grensene?

Selv om man nå har avverget at Storbritannia kræsjer ut av EU uten avtale, vil det fortsatt bli kaos på grensene.

Det gjelder både på den mye omtalte grensen i Dover, mellom Storbritannia og kontinentet, og på den nye grensen som vil komme i Irskesjøen, mellom Storbritannia og Nord-Irland.

Fordi Storbritannia nå blir et tredjeland, vil et helt nytt tollregime vil gjelde for varer som skal inn og ut av EU, spesielt ved Dover.

Kaoset på grensen ved Dover startet allerede før jul.
 • Den største handelsorganisasjonen i Storbritannia har beregnet at 270 millioner nye tolldeklarasjoner og opprinnelsesdokumenter må fylles ut årlig på grunn av nye regler.
 • I tillegg sier regjeringen at man vil trenge 50.000 nye tollbetjenter.

Hva skjer nå?

 • Det britiske underhuset har tatt juleferie, men vil bli tilbakekalt for å stemme over avtalen 28. desember.
 • Johnsons største problem blir å selge avtalen til sitt eget parti. Da Theresa May mislyktes med å få sin brexitavtale godkjent i det britiske underhuset, var det hennes egne som stemte ned avtalen.
 • Det er disse brexit-tilhengerne, som egentlig ønsket at Storbritannia skulle gå ut av EU uten avtale, som må overbevises. Hvis de mener Johnson har fått en god avtale, blir godkjenningen ren «walkover».
 • Europaparlamentet, som også skal stemme over avtalen, har sagt at fristen for å ratifisere en avtale i år er passert. Den formelle godkjennelsen vil derfor skje etter nyttår.
 • I mellomtiden må EU-landene gå med på å gi britene en «midlertidig avtale» (provisional agreement) – som skal gjelde inntil ratifisering godkjennes.