Sør-Afrika bekrefter første zikatilfelle

Sørafrikanske myndigheter opplyser at det første tilfellet av det myggbårne zikaviruset i landet er påvist hos en colombiansk mann.

En brasiliansk soldat sprer salt for å drepe mygglarver i Porto Alegre i Brasil. Flere midler må tas i bruk for å bekjempe myggen som sprer zikavirus, mener WHO.
  • Ntb

Viruset har fått Verdens helseorganisasjon WHO til å slå alarm etter at det har spredd seg over store deler av Latin-Amerika.

— Forrentingsmannen hadde feber og utslett rundt fire dager etter at han ankom Sør-Afrika, men nå er han helt frisk, sier Motsoaledi.

Knyttes til mikrokefali

Zikafeber gir milde influensasymptomer, men WHO frykter at viruset kan forårsake den alvorlige fosterskaden mikrokefali, samt nervesykdommen Gullain-Barre.

Det var brasilianske helsemyndigheter som først slo alarm da forekomsten av mikrokefali økte kraftig i takt med spredningen av zika.

Sammenhengen er ikke bekreftet, men WHO opplyste fredag at det er funnet flere beviser på sammenhengen mellom zika og mikrokefali. En slik kobling kan imidlertid ta opptil seks måneder å påvise.

Internasjonal helsekrise

WHO erklærte utbruddet av zikaviruset som en internasjonal helsekrise 1. februar. Den gang uttalte organisasjonen at de har en sterk mistanke om en kobling mellom det myggbårne viruset og mikrokefali hos spedbarn.

Viruset spres gjennom myggarten aedes.