Verden

Hundretusenvis med mentale helseutfordringer lever i lenker

I rundt 60 land blir mennesker med psykiske helseproblemer lenket fast eller sperret inne under kritikkverdige forhold, ifølge Human Rights Watch.

  • NTB

Globalt blir hundretusener av mennesker med mentale helseproblemer lenket fast. De lever under svært kritikkverdige forhold. Det viser en ny rapport fra Human Rights Watch (HRW).

Rapporten avdekker at menn, kvinner og barn blir lenket fast eller stengt inne i avgrensede områder. Det skjer i omkring 60 land på de fleste kontinenter i verden. Flere barn er helt nede i tiårsalderen.

– Å lenke fast mennesker med mentale helseproblemer er en verdensomspennende brutal praksis. Det er en åpen hemmelighet i mange land, advarer Kriti Sharma. Hun er HRWs fagspesialist innen rettigheter for funksjonshemmede. Hun er forfatter av rapporten.

Systematisk problem

Ifølge Sharma ligger det en systematisk utfordring i flere land over hele verden. Spesielt der helsevesenet er for dårlig ,og stigmaet rundt mental helse for stort.

– Mennesker kan være lenket fast i flere år til et tre, stengt inne i et bur eller et skur fordi familier strever med å takle situasjonen. Myndighetene mislykkes med å bistå med adekvate psykiske helsetjenester, forklarer Sharma.

Globalt sliter 792 millioner mennesker med sin mentale helse. Tallet er et estimat. Det utgjør hvert tiende menneske. Blant barn er tallet én av fem.

– Depresjon, som er den mest vanlige årsaken til uførhet, er rapportert å være dobbelt så vanlig blant kvinner som blant menn, skriver HRW i rapporten.

Farlig stigma

Likevel viser undersøkelser HRW har gjennomført, at myndighetene bruker mindre enn 2 prosent av helsebudsjettet på mental helse.

Mer enn to tredjedeler av landene dekker ikke psykiske helsetjenester i det nasjonale helseforsikringssystemet.

Rundt 80 prosent av mennesker som lever med funksjonshemninger lever i middel- eller lavinntektsland hvor det er vanskelig å få tilgang til helsetjenester. Det gjelder spesielt mentale helsetjenester, ifølge HRW. Tallet inkluderer dem med mentale funksjonshemninger.

– I mangel av riktig type støtte til psykiske helsetjenester og i mangel på bevissthet rundt temaet opplever mange familier at de ikke har noe annet valg enn å lenke fast sine nærmeste. De gjør dette ofte i frykt for at personen skal rømme eller skade seg selv eller andre, forklarer HRW i den nye rapporten.

Umenneskelige metoder

Mange vender seg til tradisjonelle eller religiøse sentre for alternative helbredelsesmetoder når man ikke får bistand fra myndighetene. Det er et tilbakevendende problem.

Mennesker som lider av mentale sykdommer, må leve i kummerlige kår. Ofte blir de lenket fast. Ellers opplever de at de blir straffet på andre måter for en psykisk tilstand de selv ikke rår over. Ifølge HRW er det et gjentagende mønster i disse institusjonene.

– Det er ingen mening i at et menneske skal leve slik. Et menneske burde leve fritt, forteller Paul, en kenyansk mann som har levd fanget i lenker i fem år. Han har bodd i en troshelbredende institusjon.

– Lenkene er så tunge. Jeg bor på et lite rom med sju andre menn. Jeg får kun lov til å kle meg i underbuksen, og jeg må gå på do i en bøtte. Jeg spiser havregrøt til frokost, og om jeg er heldig, finner jeg brød en og annen sjelden kveld, sier Paul til HRW.

– Myndighetenes ansvar

For HRW ligger ansvaret og løsningen for et bedre liv for mennesker som Paul hos nasjonale myndigheter rundt omkring i verden.

– Det er forferdelig at flere hundretusener av mennesker rundt omkring i verden må leve i lenker, isolert, misbrukt og ensomme. Myndighetene burde slutte å skyve dette problemet under teppet, og ta tak i problemet nå, oppfordrer Sharma.

Les mer om

  1. Helse
  2. Human Rights Watch
  3. Psykisk helse