Kjølig mellom Norge og Ungarn etter politirazzia

Europakommisjonen er bekymret for situasjonen, og oppfordrer Norge og Ungarn til å finne en løsning.

Statsminister Victor Orbans uttalelser rundt de norske EØS-midlene får stor oppmerksomhet i ungarske medier.

— Rundt 20 myndighetspersoner kom inn, ba om dokumenter og konfiskerte datamaskiner, forteller Veronika Mora.

Hun er leder i Ökotars, stiftelsen som den diplomatiske striden mellom Norge og Ungarn kretser rundt.

Mandag stormet politi og kontrollorganer deres lokaler, angivelig på grunn av anklager om illegale aktiviteter.

- Opposisjonsliste

Ökotars forvalter nemlig rundt 100 millioner norske kroner som skal gå til uavhengige organisasjoner i Ungarn. Dette er penger Norge betaler i såkalte EØS-midler.

- De var spesielt interessert i 13 organisasjoner vi har fordelt penger til, som står på statsministerens liste over opposisjonelle, politiske grupperinger, forteller Mora i Ökotars.

Siden april har ungarske myndigheter protestert kraftig mot at Ökotars får forvalte denne delen av EØS-midlene, og blant annet anklaget stiftelsen for å ha tette bånd til partiet De Grønne i Ungarn.

Statsminister Victor Orban har krevd at alle EØS-midlene skal kanaliseres gjennom den ungarske staten, noe Utenriksdepartementet tidligere har betegnet som uaktuelt.

Norge har på grunn av situasjonen frosset nesten alle andre EØS-midler, totalt rundt én milliard kroner. Rundt månedsskiftet ba EU-minister Vidar Helgesen at EU nå måtte ta affære mot den stadig mer illiberale situasjonen i Ungarn.

— Vi har ikke bedt om noen assistanse fra EU, men jeg synes det er merkelig at EU ikke uttrykker sterkere bekymring for den alvorlige utviklingen i et av deres medlemsland, sier Helgesen.

Les også:

Les også

Bitter strid om norske penger til homofile og romfolk i Ungarn

EU er bekymret

Europakommisjonnen har foreløpig ikke foretatt seg noe i den spente situasjonen de to landene imellom.

— Vi er klar over hva som foregår, og disse midlene er viktige spesielt for å bygge sivilsamfunnet. Men i utgangspunktet er dette en avtale mellom de to landene, og Europakommisjonens handlingsrom er begrenset, sier talsmann Cezary Lewanowicz i Europakommisjonen til Aftenposten.

På torsdag reiser imidlertid Europakommisjonens president José Manuel Barroso til Budapest for å møte den ungarske statsministeren. Ifølge Lewanowicz vil han benytte anledningen til å ta opp situasjonen rundt de norske EØS-midlene.

- Vi kritiserer ikke noen av partene, men vil oppfordre dem til å finne en løsning på dette problemet, sier Lewanowicz.

Les også:

Les også

Hevder Norge bruker millionstøtte til å blande seg inn i ungarsk politikk

Ungarn ønsker felles etterforskning

Den ungarske regjeringen hevder de har forsøkt å få Norge til å etterforske Ökotars siden 2012, men er blitt avvist.

Zoltán Kovács, regjeringens pressetalsmann, er sparsom med å kommentere razziaen, men påpeker at Ungarn har strenge regler for hva offentlige midler skal brukes til. Ifølge Kovács er dette offentlige midler.

— I Ungarn er det et klart skille mellom hva sivile organisasjoner skal drive med, og hva som er politisk aktivitet knyttet til politiske partier, sier Kovács til Aftenposten.

En av organisasjonene som fikk penger via Ökotars skal ha organisert politiske demonstrasjoner mot regjeringen. Det skal være dette regelbruddet som ligger til grunn for granskningene av Ökotars.

— Vi ønsker nå samarbeid og en felles etterforskning av Ökotars, sier Kovács.

Norge: Uakseptabelt

Norge mener imidlertid det ikke er noe som tilsier at det er grunnlag for en etterforskning av Ökotars.

EU-minister Helgesen kaller mandagens razzia en trakassering av sivilsamfunnet.

— Aksjonen er helt uakseptabel. Den viser at den ungarske regjeringen har til hensikt å stoppe virksomheten til frivillige organisasjoner som er kritiske til myndighetene, sier Helgesen.

De to landene har fortsatt kontakt på diplomatisk nivå.

— Vi har forsøkt å få den politiske ledelse direkte i tale om situasjonen, uten å lykkes, sier Helgesen.

Det er heller ingen planer om å starte utbetalingen før ungarerne endrer sin politikk.

— Ungarn må forholde seg til avtaler de har inngått. Vi har suspendert utbetalingen inntil situasjonen er tilbakestilt til at Ungarn respekterer inngåtte avtaler, og slutter å forfølge sivilsamfunnet, sier Helgesen.