Verden

Klimapanelet: Vi må fjerne CO2 fra atmosfæren

Avhengig av hvor raskt verden får til store utslippskutt, må det etter hvert fjernes CO2 fra atmosfæren for å stanse oppvarmingen på 2 grader.

  • Ole Mathismoen
    Ole Mathismoen

Det er en av konklusjonene i sluttrapporten fra FNs klimapanel, som ble lagt frem i København søndag formiddag.

Fortsetter utslippsveksten som nå, uten mottiltak, vil det allerede om 25-30 år være så mye klimagasser i atmosfæren at to-gradersmålet blir umulig å nå — uten at det i tiårene etter det fjernes enorme mengder klimagasser fra atmosfæren.

«Det haster, vi har ikke tiden på vår side», sa FNs generalsekretær Ban Ki-moon da sluttrapporten fra klimapanelet ble lagt frem i København søndag formiddag.

Dramatisk konklusjon

Les også

Hva slags verden er det våre fireåringer skal vokse opp i?

Den siste uken har vitenskapsfolk sammen med representanter for verdens regjeringer forfattet en sluttrapport, den såkalte «Synthesis Report», som en kortfattet konklusjon av tre omfattende delrapporter som har kommet det siste året.

Og konklusjonen er dramatisk: Verden er for øyeblikket låst i en «irreversibel» utvikling med store klimaendringer som følge av raskt økende utslipp av klimagasser. Og konsekvensene vil raskt bli verre med mindre verdens nasjoner blir enige om og gjennomfører store utslippskutt, skriver panelet.

En rekke pågående klimaendringer vi fortsette i flere århundrer, selv om vi skulle klare å stanse alle utslipp i morgen, skriver panelet.

For sent om 25-30 år

Panelet har i denne rapport-rundet brukt mye tid på både å regne ut så nøyaktig som mulig hvor store kutt som må foretas for å begrense oppvarmingen til to grader i forhold til førindustriell tid.

Det er utarbeidet et såkalt karbonbudsjett. Panelet skriver at verden totalt kan slippe ut 2900 milliarder tonn CO2 for å begrense oppvarmingen til to grader. Av dette har vi til nå «brukt opp» nærmere 2000 milliarder tonn. Altså er omtrent to tredjedeler allerede sluppet ut. Fortsetter vi som nå har vi 25-30 år igjen før grensen er nådd. Kjente globale reserver av fossil energi er fem-seks ganger større enn dette karbonbudsjettet. Med andre ord slår klimapanelet fast at svært mye av den kull, olje og gass som vi har funnet må bli liggende i bakken.

Les også

FNs klimapanel: Global oppvarming er vår skyld

Panelet skriver at utslippene innen 2050 må reduseres med mellom 40 og 70 prosent, og at de ved utgangen av dette århundret må være null.

Oppvarmingen har havnet i havet

Rajendra Pachauri, lederen for FNs klimpanel oppsummerte sluttrapporten slik:

# Det er ekstremt sannsynlig at mennekenes utslipp er den dominerende årsaken til oppvarmingen som har skjedd siden midten av forrige århundre.

# Jo mer vi slipper ut, jo raskere risikerer vi store irreversible og farlig klimaendringer.

# Vi har kunnskapen og verktøyet for å raskt redusere utslippene.

# Mer enn 90 prosent av den økte energimengden på Jorden som følge av økt drivhuseffekt er absorbert i verdenshavene.

# Utslippene av klimagasser øker mer og mer for hvert år.

# En rekke klimaendringer er påvist allerede fra tropene til polene, i fattige og i rike land.

-Løsningene er mange og gir rom for fortsatt økonomisk og menneskelig utvikling. Alt vi trenger er vilje til endring, sa Pachauri.

Les klimapanelets pressemelding

Ban Ki-moon er optimist

Tidlig i desember møtes representanter fra verdens nasjoner i Lima i Peru til et siste toppmøte før verdens ledere etter planen skal underskrive en global klimaavtale i paris i desember neste år.

FNs generalsekretær Ban Ki-moon ble under fremleggelsen i København spurt hvordan han fortsatt kan være optimist når han vet at verden i realiteten har forhandlet i 20 år uten positivt resultat.

-Vår påvirkning av klimasystemet er helt klar. Vi må handle svært raskt for å unngå virkelig destruktive klimaendringer. Det positive er at det er fullt mulig å gjøre det, sa han

-Når barnet ditt er sykt og har høy feber, bruker du alle tilgjengelige medisiner for å få ned feberen. Det kreves massiv og umiddelbar handling for å stanse oppvarmingen av kloden. Men ser en økende vilje. Verdens ledere var ikke helt klare da vi forsøkte å få til en avtale i København for fem år siden, sa han og mente forrige måneds klimatoppmøte i New York med statsledere, bedriftsledere og tusenvis av folk flest i gatene er beviset på at mye har skjedd. –Jeg tror vi vil lykkes denne gangen, sa han.

Se korte filmer om de tre delrapportene her:

Les mer om klimapanelets rappporter det siste året her:

Les også

  1. Klimapanelet: Vi trenger en ny global orden - Behov for et samarbeid verden aldri før har sett

  2. Klima: Økt kullbruk ødelegger alt

  3. Klimapanelet: La oljen ligge, forbruket må ned

  4. Klimapanelet i natt: Ingen slipper unna