Rørt amatørdikter skrev krigssangen som nå er stridens kjerne mellom Trump og idrettsstjerner

USAs nasjonalsang ble skrevet i krig og ble en sterkt integrert del av idretten i krigstider.

Den originale billedteksten til denne historiske illustrasjonen er: Utsikt til bombardementet av Fort McHenry nær Baltimore av den britiske flåten tatt fra observatoriet under kommando av admiralene Cochrane og Cockburn om morgenen 14. september 1814, som varte i 24 timer og fyrte av fra 1500 til 1800 granater om natten i et forsøk på å tvinge seg vei, men ble slått tilbake.

USAs president, Donald Trump, har lagt seg ut med en rekke idrettsstjerner i en feide om nasjonalsangen. Enkelte utøvere har som en politisk erklæring mot rasediskriminering i USA, nektet å stå mens sangen synges.

Presidenten har refset disse og mener de opptrer respektløst overfor nasjonen og de militære styrkene.

«Star Spangled Banner» ble skrevet av en amatørdikter i 1814, men den ble ikke USAs nasjonalsang før over 100 år senere.

Både sangens historie og dens fremtredende plass i amerikansk idrett er sterkt forbundet med krig og militære styrker.

En rørt amatørdikter

Klokken seks om morgenen 13. september 1814 angrep britiske krigsskip Fort McHenry i Baltimore. Dette var et slag i krigen av 1812 mellom Storbritannia og Canada på den ene siden og USA på den andre. Angrepet skjedde bare noen uker etter at britene hadde brent ned Det hvite hus.

Utsnitt av Joseph Woods oljemaleri av Francis Scott Key fra ca. 1825.

I 25 timer bombarderte britene fortet før de ga opp. Ute i bukten fulgte den 35 år gamle amerikanske amatørdikteren og advokaten Francis Scott Key med på slaget fra et fartøy.

Da han om morgenen fortsatt så det amerikanske flagget vaie over fortet, ble han så rørt at han skrev diktet «Defence of Fort M'Henry».

Keys bror så at versene passet til en populær britisk drikkevise, og teksten ble trykket opp og publisert i flere aviser.

Utsnitt fra en av de eldste kjente trykksakene med teksten til USAs nasjonalsang.
Flagget fra Fort McHenry befinner seg nå i National Museum of American History.

Eget vers under borgerkrigen

I boken The Soldier’s companion fra 1860-tallet har sangen fått et ekstra femte vers skrevet av en kjent dikter.

Oliver Wendell Holmes sr. fra Boston, som trodde sterkt på nordstatenes sak, la inn en bredside mot fienden. Her får «indre fiender» og «forrædere» sitt pass påskrevet.

Under USA borgerkrig fikk sangen midlertidig et femte vers.

Sangen for USAs marine før den ble nasjonalsang

I 1889 bestemte USAs minister for sjøforsvaret at man skulle spille denne sangen ved flaggheising.

Legenden Babe Ruth var en av stjernene under World Series i 1918, men publikum jublet mer for Star Spangled Banner enn for spillet.

Baseballkamp under første verdenskrig

Under baseballfinalen i 1918 – mot slutten av første verdenskrig – hadde eierne av Chicago Cubs bestilt et korps til å spille sangen. Den var ennå ikke nasjonalsang, det skulle først skje 13 år senere.

En av spillerne på Boston Red Sox var marinesoldat på perm. Han tok av seg luen, vendte seg mot musikerne og gjorde honnør da de første tonene lød over stadion. Flere andre spillere fulgte eksempelet og tilskuerne begynte å nynne og synge med før de avsluttet med større jubel enn noen gang under spillet.

Da kampen startet, hadde stemningen vært noe dempet etter en bombeaksjon i Chicago noen dager før. Etter kampen fikk sangen og musikken stor og begeistret omtale i pressen, og Cubs-eierne hyret da inn korps til flere av finalekampene.

Til venstre: Artikkel fra The New York Times 23. august 1945. Til høyre: President Harry Truman foretar myntkastet i en fotballkamp senere på 1940-tallet.

Den annen verdenskrig og beslutningen om å fortsette

I mars 1931 underskrev president Herbert Hoover loven vedtatt av USAs kongress om at Star Spangled Banner skulle være landets offisielle nasjonalsang.

Forslaget ble for øvrig fremmet av en kongressmann – selvsagt fra Baltimore – som ledet en intens kampanje for sangen.

Under den annen verdenskrig ble sangen standard som åpning for kamper i baseball og amerikansk fotball.

Da krigen var over, ga sjefen for den amerikanske fotballserien sesongkort til president Harry Truman og bestemte at nasjonalsangen heretter skulle være en del av fotballen.

– Vi må ikke slutte bare fordi krigen er over. Vi må aldri glemme hva den står for, sa han til New York Times den gang. Med utviklingen av høyttalere og platespillere ble dette også langt enklere og billigere.

Siden har den stort sett vært et fast innslag. I flere tiår har fotballen hentet inn stjerner til å fremføre nasjonalsangen før finalen Super Bowl.