Verden

Dramatisk innstramning i Sverige: - Vi klarer rett og slett ikke mer

Innfører ID-kontroll på alle tog, busser og båter som skal til Sverige. Vil ned på minimumsnivå i EU. Tyskland og Danmark er varslet.

Sveriges statsminister Stefan Löfven.
 • Mona W. Claussen
  Mona W. Claussen
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten med vårt nyhetsbrev om Ukraina

NB. Denne saken er fra 2015, men fikk ny spredning på sosiale medier i 2016.

Sverige kaster kortene og varsler en kraftig omlegging av innvandringspolitikken. Landet klarer ikke ta imot det store antallet asylsøkere som kommer til landet.

 • Se krisebeskrivelsene her: — Hvis vi ikke gjør noe, kan vi stå overfor en systemkollaps
  Tirsdag varslet regjeringen innstramninger, en måned etter at den første listen med skjerpelser ble presentert.

Ett av tiltakene er radikalt og vil ha betydelige ringvirkninger: Innføringen av ID-kontroll på tog og busser med kurs for Sverige. Dette kan i praksis bety at folk som kommer fra land utenfor EU/EØS og som ikke kan vise gyldig pass, nektes å stige om bord på tog og busser som skal til Sverige. Det er slik kontrollen nå fungerer på ferger som skal til Sverige.

Sverige har informert danske og tyske myndigheter om det som nå presenteres.

Löfven: - Det smerter

Tonen var alvorlig og ordvalget dramatisk da statsminister Stefan Löfven og regjeringspartneren Miljöpartiets talskvinne Åsa Romson møtte pressen kl 15 tirsdag.

— Det smerter meg å si at vi ikke klarer å ta imot på samme nivå som i dag. Viktige samfunnsfunksjoner klarer ikke presset. Nå må flere mennesker i stedet søke asyl i andre EU-land, sa statsminister Stefan Löfven.

Bare de siste to månedene har 80.000 personer søkt asyl i Sverige.

— Vi har rett og slett ikke mulighet til å gjøre mer, vi trenger et pusterom, sa Löfven. Han innfører unntaksbestemmelser som skal gjelde i tre år.

Begynte å gråte

Sverige vil fortsatt anerkjenne asylinstituttet, men nå legge seg på et minimumsnivå i forhold til det internasjonale konvensjoner og EU-retten krever.

Så langt i år er 142.000 asylsøkere kommet til Sverige. Av dem er drøyt 30.000 enslige mindreårige.

Tallene er voldsomme sammenlignet med situasjonen i Norge, hvor vi har knappe 30.000 asylsøkere så langt i år, blant dem ca. 4000 er mindreårige.

- Vi er svært urolige over de rapporter som kommer fra offentlige tjenester rundt om i landet, sier Åsa Romson. Hun sa at tiltakene vil sende «sjokkbølger» gjennom både Sverige og Europa.

Romson begynte å gråte da hun ble spurt om hvordan innstramningene blir tatt imot i partiet, som lenge har stått for en svært liberal innvandringspolitikk.

Hun ga uttrykk for at man ikke lenger har noe valg, Sverige klarer ikke mer.

ID-kontroll på tog og buss

Regjeringen innfører ID-kontroll på alle kollektive transportmidler som har kurs mot Sverige. Dette er allerede innført på ferger, nå legger man til busser og tog.

Da slike kontroller ble innført på ferger mellom Sverige og Tyskland for to uker siden, falt antallet asylsøkere radikalt.

Fra én dag til en annen ble 12 av 14 overnattingssaler i tyske Rostock stengt - asylsøkerne forsvant fra byen for å søke seg til Sverige via landeveien. Nyheten om at grensekontroll er innført i Sverige, har også fått endel til å søke asyl i Tyskland i stedet.

ID-kontroller på buss og tog kan ventes å få radikal effekt.

For folk fra land utenfor Schengen-området vil slike kontroller bety at de må vise pass. Det er det mange av dem som ikke har.

Særlig blant de enslige mindreårige fra Afghanistan og Irak er det få som viser gyldige dokumenter, sier svenske saksbehandlere til Aftenposten.

Les også: Grensekontroll og tøffere forhold - nå går strømmen av asylsøkere både inn og ut av Sverige

Andre tiltak er disse:

 • Tidsbegrenset opphold for alle andre enn kvoteflyktninger. Unntak gis barnefamilier som allerede har registrert asylsøknad
 • Aldersgrense på 21 år og skjerpet krav til forsørgerevne ved familiegjenforening
 • Medisinsk aldersbestemmelse av asylsøkere som hevder at de er mindreårige
  På spørsmål om regjeringen har vært naiv og ventet for lenge med innstramninger, svarte Åsa Romson slik under dagens pressekonferanse:

— Situasjonen er dramatisk forandret på få uker. Dette vi opplever nå, kunne vi ikke ha forutsett for en drøy måned siden.

Ekstremt press

Bakgrunnen for innstramningene i er denne:

Hver tredje svenske lokalpolitiker sier at kommunen ikke lenger klarer å håndtere flyktningsituasjonen på en god måte. I den opphetede debatten går enkelte så langt som til å varsle statens sammenbrudd og en overgang til et klanstyrt samfunn.

Mer nøktern er denne beskrivelsen fra Myndigheten for sikkerhet og beredskap, som mottar rapporter fra offentlige kontorer i hele landet:

 • Endel kommuner må legge andre barnevernsoppgaver til side for å få tid til å utrede de enslige mindreårige som kommer til landet. - Sosialarbeiderne skal finne ut hva slags hjelp disse asylsøkerne trenger, hvorvidt noen bruker narkotika, om det er farlige personer blant dem og så videre, sier analytiker Gustav Ehrengren.
  Les også: Grensekontroll og tøffere forhold - nå går strømmen av asylsøkere både inn og ut av Sverige
 • Helsestasjoner er overbelastet, ettersom mange ansatte er opptatt med å undersøke asylsøkere. Smittefare og dødelige sykdommer må oppdages raskt. Det er blitt lengre køer for andre pasienter, og operasjoner er utsatt. Men ennå er det ikke snakk om at akutt legehjelp er rammet.
 • Ett fylke melder at situasjonen i sosialtjenesten er kritisk. De ansatte rekker ikke å utføre lovpålagte oppgaver, og de har ikke mer ressurser å trekke på. Det er en overveldende belastning på personalet, man har sykmeldinger og oppsigelser.
 • Belastningen er størst i Skåne, Västra Götaland og Stockholm, sier Ehrengren. Nye ukerapporter er nå på vei inn, og tendensen i dem er at det gis et enda mørkere bilde av situasjonen, opplyser han.

Interessert i utenriksstoff? Følg Aftenposten utenriks' Facebook-side. Hva vil Paris-terroren ha å si for kampen mot IS? spør vi i den seneste utgaven av vår utenrikspodkast. Du kan lytte til den i spilleren under eller påSoundCloud, iiTuneseller fra vårRSS-strøm.