NATO og Norge øver nær Russland under fotball-VM

Norge deltar akkurat nå i en stor USA-ledet militærøvelse nær grensen til Russland. Øvelsen vil pågå samtidig med fotball-VM.

Mandag var norske soldater på plass i Latvia i forbindelse med øvelsen.

Søndag var soldater fra Hærens 2. bataljon, Brigade Nord, på plass i øvingsområdet Adazi i Latvia. Her skal de forberede seg på oppgaven under Saber Strike, der selve stridsøvelsen skal finne sted i neste uke.

Ifølge nettsidene til US Army i Europa har Saber Strike hele 18.000 deltagere. Øvelsen skal demonstrere hvor raskt allierte land kan komme hverandre til unnsetning, i et område som regnes som utsatt for russisk pågang.

Store styrker skal underveis i øvelsen krysse landegrensen mellom Polen og Litauen, som går rett øst for den russiske enklaven Kaliningrad.

Samtidig innledes fotball-VM i Russland torsdag 14. juni. Første kamp i Kaliningrad spilles dagen etter at øvelsen avsluttes, lørdag 16. juni.

«Det er slik normal avskrekking arter seg»

«Saber Strike 2018 er ikke en provokasjon mot Russland, men en øvelse med våre allierte. Dette er slik normal avskrekkingsvirksomhet arter seg,» heter det på hjemmesidene til US Army.

– Er det likevel umusikalsk å holde en slik øvelse samtidig med fotball-VM?

– Det er i hvert fall ikke noen tvil om at det russiske blikket på NATO nå er såpass paranoid at de vil tolke det som en provokasjon, sier forsker og ekspert på Russland ved NUPI, Julie Wilhelmsen og fortsetter:

– Om det også skulle være noen innenfor NATO som måtte mene at det er umusikalsk, tror jeg de vil bli møtt med en holdning om at det blir feil å være musikalsk, fordi dette i dag kan bli oppfattet som en svakhet på russisk side. Å vise hensyn ville bli sett på som en type innrømmelse overfor Russland.

– Samtidig forteller øvelsen om en økende opptrapping fra NATOs side. Den faller inn i et mønster. Tidligere snakket man om øvelser som skulle ‘berolige’ nye NATO-land som Polen og de baltiske landene. Nå handler det om ‘avskrekking’ av Russland, og vi ser at USA investerer stadig nye milliarder i militær aktivitet i denne delen av Europa, sier Wilhelmsen.

– Russland annekterte Krim rett etter Sotsji

Kollega Jakub M. Godzimirski ved NUPI sier formålet med øvelsen er å vise russerne at man tar dette området på alvor.

– Det er akkurat her man ser for seg at Russland vil ta kontroll over under en konflikt med NATO og vesten. Store styrker ble samlet her under øvelse Zapad (Vesten) i 2017. Nå vil NATO vise at de både er interessert i og kapable til å ivareta dette området, sier Godzimirski.

– VM ikke et tema for norske soldater

Presse- og informasjonsbefal Øivind Baardsen, som følger styrken fra 2. bataljon, sier at de rundt 180 norske soldatene ankom Latvia med fly søndag. Også personell fra Artilleribataljonen, Ingeniørbataljonen og militærpolitiet inngår i det som beskrives som en kompanistridsgruppe, og der de fleste er soldater på førstegangstjeneste.

Han sier overlappingen med fotball-VM ikke har vært et tema.

I tillegg til USA og Norge deltar Estland, Latvia, Litauen, Polen og soldater fra 16 andre allierte nasjoner, ifølge US Army.

Bare US Armys 2. kavaleriregiment stiller med 3500 soldater og rundt 1000 militære kjøretøyer, som flytter seg gjennom Polen, Litauen, Tsjekkia og Estland.

Allerede mandag var norske soldater i gang med trening foran NATOs storøvelse Saber Strike.

Den norske avdelingen blir papirbataljon

Også en gruppe norske soldater fra det som kalles etterretningsbataljonens fjernoppklaringsenhet deltar indirekte under Saber Strike. De har overtatt NATO-tilstedeværelsen som Telemark bataljon i fjor hadde i Litauen, i oppdraget som bærer navnet Thunder Storm, og får også en rolle under øvelsen.

2. bataljon har også tidligere deltatt under Saber Strike. Før helgen fastslo forliket rundt revidert nasjonalbudsjett at nettopp denne bataljonen, en av Hærens tre «store» bataljoner, på sikt skal avvikles og erstattes med sivile som skal kalles inn til årlige repetisjonsøvelser.

Aftenposten har bedt om en politisk kommentar fra Forsvarsdepartementet om øvelsen, nærheten til Russlands grense og det samtidige fotball-VM.

I en e-post skriver politisk rådgiver Marte Ziolkowski (H) følgende:

«I løpet av et kalenderår gjennomføres det en rekke øvelser med deltagelse av NATO-land. Saber Strike, der norske avdelinger har deltatt i flere år, gjennomføres rutinemessig på denne årstiden. Øvelsen anses viktig for å vedlikeholde og videreutvikle norsk militær evne til å gjennomføre operasjoner sammen med våre nære allierte.»