Verden

Sør-Afrika legaliserer bruk av cannabis

Sør-Afrikas grunnlovsdomstol har besluttet at privat bruk av cannabis skal legaliseres.

  • og NTB

Domstolen mener at loven som i dag forbyr cannabisbruk i privat sammenheng, er grunnlovsstridig og dermed ugyldig.

Tirsdagens kjennelse markerer slutten på en langvarig kamp mellom myndighetene med ansvar for lov og orden og mer narkotikaliberale krefter.

Visehøyesterettsjustitiarius Raymond Zondo opplyser at kjennelsen i grunnlovsdomstolen var enstemmig.