Svensk oljetopp risikerer tiltale for folkerettsbrudd

Det svenske oljeselskapet hevder det ville bidra til fred i det krigsherjede landet. Nå risikerer toppene i Lundin tiltale for medvirkning til brudd på folkeretten.

Sør-Sudan ble selvstendig stat i 2011. Men fortsatt er det et land preget av krig og konflikt. Disse barna er internt fordrevne flyktninger som bor i en FN-leir.

Før de startet på norsk sokkel i 2003, satset oljeselskapet Lundin stort i det borgerkrigsrammede Sudan. Nå risikerer to av toppene i det svenske selskapet tiltale for medvirkning til grovt folkerettsbrudd.

Denne uken ga den svenske regjeringen grønt lyst til påtalemyndigheten for å ta ut tiltale i saken. Det er ikke klart om eller når en eventuell tiltale kommer, men tillatelse fra regjeringen er nødvendig fordi dette skal ha skjedd i utlandet.

– På bakgrunn av forbrytelsens alvor mener jeg at rettferdigheten må skje fyldest, sa justisminister Morgan Johansson.

– Her er det snakk om alvorlig mistanke om forbrytelser, og det finnes også en klar tilknytning til Sverige, sier han, ifølge Aftonbladet.

Avviser anklagene

Lundin Oil, som senere er blitt til Lundin Petroleum og er en av de største aktørene i den norske oljebransjen, avviser anklagene fullstendig.

Etterforskningen har vart i mange år. I 2010 la en gruppe hjelpeorganisasjoner frem en knusende rapport der de anklaget Lundin Oil for å ha bidratt til å forverre den blodige konflikten i Sør-Sudan. Borgerkrigen har ført til at tusenvis er blitt drept, sultet i hjel eller fordrevet.

Rundt 12 000 mennesker skal ha blitt drept og 160 000 ble tvunget på flukt i området som Lundin opererte i, ifølge rapporten Unpaid Depts fra ECOS.

Det var i 1997 at Lundin inngikk avtale med den sudanske staten om å lete etter olje i et område som i dag ligger i staten Sør-Sudan. Selskapets styreleder Ian Lundin skriver selv i en rapport om saken at de var klar over at dette var en ustabil del av verden da de gikk inn. Men de forventet et «fredelig miljø» takket være en fredsavtale som ble undertegnet samme år. Og de mener de gjorde mye for å bedre vilkårene til folk og bidra til fred, blant annet gjennom å bygge veier.

Men det var langt fra fredelig i Sør-Sudan.

Justisminister Morgan Johansson har gitt klarsignal til å ta ut tiltale mot oljetoppene

Etterforsket i årevis

Selskapet opererte i det daværende Sudan mellom 1997 og 2003. Ifølge Aftonbladet er en av mistankene at selskapet skal ha gitt økonomisk støtte til militære som jaget vekk folk fra området der oljeselskapet ville drive virksomheten sin.

Etterforskningen er rettet mot selskapets styreleder Ian Lundin og administrerende direktør Alex Schneiter, som begge risikerer tiltale. Schneiter er sveitser.

– Vi er fortsatt helt og fullt overbevist om at ingen representanter for Lundin har begått noen feil. Etterforskningen er nå inne i sitt niende år, og vi blir mer og mer bekymret for hvorvidt den er gjennomført på riktig måte. Skulle det bli tatt ut tiltale i fremtiden, kommer vi til å bestride det kraftfullt, skriver pressetalsmann Robert Eriksson i Lundin i en e-post til Aftenposten.

Statsadvokat Henrik Attorp vil ikke gå nærmere inn på detaljene i anklagene, men han forteller at mistanken om medvirkning til folkerettsbrudd er koblet til selskapets virksomhet i det daværende Sudan.

Tiltale kan komme snart

Etterforskningen er i sluttfasen, og bevismaterialet er ennå ikke sendt til partene i saken.

– Det må gjøres før man kan ta stilling til om det blir tatt ut tiltale, sier Attorp til Aftenposten.

Tidligere utenriksminister Carl Bildt satt i styret i Lundin i en del av perioden selskapet var engasjert i Sudan. Han har forsvart det de gjorde der. Tidligere i høst skrev Dagens Nyheter at flere personer i Sør-Sudan som har vitnet i etterforskningen, er blitt utsatt for trakassering og trusler.

Lederen for det svenske Vänsterpartiet Jonas Sjöstedt kalte det en skandale og mente svenske pensjonspenger burde trekkes ut fra selskapet.