Verden

Trodde Anne Frank ble angitt til nazistene. Nå er en ny forklaring dukket opp.

Til nå har det vært antatt at det var angiveri som førte til at den jødiske piken Anne Frank og hennes familie ble arrestert etter to år i skjul i Amsterdam.

Anne Franks museum med loftsleiligheten hvor Anne Frank og hennes familie skjulte seg i to år, ble i fjor besøkt av 1,2 millioner mennesker.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Men nå mener forskere at jakten på motstandsfolk kan ha vært årsaken til at skjulestedet ble avslørt.

Forskere ved Anne Frank-museet i Amsterdam har fra en ny synsvinkel undersøkt hva som skjedde da Anne Frank, hennes mor, far og søster og fire andre jøder ble funnet og arrestert 4. august 1944.

- Hvorfor gjennomførte tysk sikkerhetspoliti razzia denne dagen i sidebygningen til Prinsengracht 263?

Tidligere har det sentrale spørsmålet vært: - Hvem anga Anne Frank og familien til nazistene ?

Ny forskning viser nå at det kan ha vært jakten på motstandsfolk og ikke angiveri som gjorde at Anne Frank og hennes familie ble arrestert og sendt til Auschwitz. Bare faren Otto overlevde.

Anne Frank og hennes familie flyktet i 1933 fra jødeforfølgelsen i Tyskland til Nederland, hvor Otto Frank startet eget firma. Men da Nederland ble okkupert av tyskerne 10. mai 1940, ble familien igjen utsatt for diskriminering og forfølgelse.

Anne Frank ble minnet 80 år etter at hun ble født. Hennes skjebne har gjort et sterkt inntrykk også i Tyskland.

Familien gikk i skjul

Familien gikk i skjul i en loftsleilighet i Prinsengracht 283 da de fikk innkalling for å bli sendt til arbeidstjeneste i Øst-Europa, det som i virkeligheten var transport rett til konsentrasjonsleiren Auschwitz i Polen.

I den samme bygningen som Anne Franks familie skjulte seg, drev også motstandsfolk med illegal produksjon av rasjoneringskort. Det kan ha vært årsaken til razziaen som førte til arrestasjon, deportasjon og død for de åtte jødene som skjulte seg, mener forskere.
  • I 1944 tok han imot Anne Frank i Auschwitz. Nå stilles han for retten som medskyldig i drap på 3681 mennesker.

På 13 års-dagen fikk Anne Frank en dagbok i gave av sin far. Her skrev hun ned det hun opplevde i de to årene som gikk før hun ble arrestert.

Anne Franks dagbok er en av verdens mest leste bøker. Historien som den 13–14 år gamle jødiske jenta «fortalte» dagboken sin om hverdagen i skjul for nazistene, regnes som et av de sterkeste vitnesbyrd om den forfølgelse og terror jøder ble utsatt for under den annen verdenskrig.

Til nå har det vært antatt at den jødiske familien og en annen familie som skjulte seg sammen med dem, ble angitt til det tyske sikkerhetspolitiet SD, en søsterorganisasjon til Gestapo. Hvem angiveren skulle være, har aldri blitt avklart. Mistanken har vært rettet mot to av familiens medhjelpere og en person som anga andre jøder til nazistene.

Ble sendt til Auschwitz

Etter arrestasjonen ble Anne Frank, hennes mor Edith, faren Otto og søsteren Margot sendt til Auschwitz. Det samme ble de fire andre jødene som skjulte seg sammen med dem.

Bare faren Otto overlevde krigen. Anna døde av tyfus i konsentrasjonsleiren Bergen Belsen bare noen uker før leiren ble befridd av britiske soldater i april 1945.

Miep Gies risikerte sitt eget liv for å hjelpe Anne Frank og de andre jødene. Her forteller hun på sin 100-års-dag at hun har fått mye mer oppmerksomhet enn hun fortjener, det var mange som hjalp.

Forskerne mener at razziaen ble gjennomført for å finne motstandsfolk og folk som drev illegal produksjon av rasjoneringskort som var helt nødvendige for å få kjøpt matvarer.

– Angiveri har vært utgangspunktet

- Angiveri har vært utgangspunktet, men på tross av undersøkelser gjennom flere tiår har det ikke ført til noe sikkert resultat. Våre undersøkelser avviser ikke muligheten for angiveri, men viser at også andre muligheter må tas i betraktning. Forhåpentligvis ser også andre forskere grunn til å etterforske andre og nye spor, sier Ronald Leopold, direktør for Anne Frank-museet i en uttalelse lørdag kveld.

Museet er et av Amsterdams mest kjente, med 1,2 millioner besøkende i 2015. Museet har på sine hjemmesider redegjort grundig for de undersøkelser som har vært utført.

Forskerne har undersøkt arkiver i Amsterdam og i andre deler av Nederland på jakt etter opplysninger.

Skrev om rasjoneringskort i dagboken

I mars 1944 skrev Anne Frank i sin dagbok at to menn var arrestert, og at familien derfor ikke fikk rasjoneringskort som de måtte ha for at hjelperne deres skulle kunne kjøpe mat. To uker senere skrev hun at de to mennene var løslatt. Opplysningene stemmer med opplysninger forskerne har funnet i politiets arkiver om de to mennene.

Undersøkelsene viser også at tre av de tyske politifolkene ikke hadde som hovedoppgave å jakte på jøder som hadde gått i dekning, men at deres fokus egentlig var svartebørshandlere.

Les mer om

  1. Gestapo
  2. Holocaust
  3. Nazisme
  4. Andre verdenskrig
  5. Amsterdam
  6. Auschwitz