Verden

«Heks» skal halshugges

Kvinner utsettes for nye, makabre rettsavgjørelser og vedtak i Saudi-Arabia. Utviklingen vekker bred internasjonal fordømmelse.

 • Forf>
 • Aftenpostens Korrespondent <forf>per A. Christiansen <

Tross alle protester holder myndighetene i Saudi-Arabia fast ved sine planer om å halshugge den 51 år gamle kvinnen Fawza Falih, som er kjent skyldig i å ha utøvet trolldomskunster. Dommen bygger på en tilståelse som ifølge Falih ble fremtvunget under tortur, og som hun senere har trukket tilbake.Dette er bare ett i rekken av juridiske overgrep som spesielt rammer kvinner i det strengt islamske landet, der dødsstraff blir hyppig anvendt. Hittil i år er 30 mennesker blitt henrettet i landet, de fleste ved offentlig halshugging. I fjor ble minst 153 henrettet.

Tortur.

Saken mot Fawza Falih er typisk for landets rettsvesen; hun er kvinne, det ble brukt tortur, og dommen ble avsagt etter en rettssak der ikke engang Saudi-Arabias spinkle garantier for en rettferdig behandling ble respektert. Ett av vitnene i saken hevdet at hun hadde gjort ham impotent ved hjelp av trolldomskunster, et begrep som ikke skal finnes i den saudiarabiske straffeloven. Falih, som er analfabet, ble arrestert i april for to år siden og tilsto etter 35 dagers harde avhør som resulterte i at hun måtte innlegges på sykehus. Hun satte selv sitt fingeravtrykk under en skriftlig tilståelse som hun ikke kunne lese.Til tross for at hun under rettsforhandlingene trakk tilståelsen tilbake, ble hun dømt til døden. Dommen ble opphevet av en appelldomstol i september 2006, men senere gjeninnført. Blant dem som har protestert og bedt kong Abdullah om å benåde den opprinnelig jordanske kvinnen, er menneskerettsorganisasjonen Human Rights Watch, som mener saken viser at saudiarabiske justismyndigheter er ute av stand til å gjennomføre en saklig etterforskning.

Farmasøyt henrettet.

En egyptisk farmasøyt som arbeidet i Saudi-Arabia, ble i november i fjor henrettet, også han for å ha utøvet trolldomskunster. Blant annet skal han ha forsøkt å forhekse et gift par til å gå fra hverandre. En annen kvinne som venter på å bli henrettet, er 20 år gamle Rizana Nafeek, en hushjelp fra Sri Lanka. Hun ble kjent skyldig i å ha drept et spebarn hun hadde hånd om, selv hevder hun at barnet ble kvalt mens det spiste.Også denne dommen skal bygge på en tilståelse fremtvunget under tvang. Dertil var Nafeek bare 17 år gammel da dette skjedde. Det vil si at dødsdommen i alle fall er i strid med FNs konvensjon om barns rettigheter, som landet har sluttet seg til.FNs spesialrapportør om vold mot kvinner, Yakin Erturk, avla nylig et ti dager langt besøk i Saudi-Arabia. Etterpå rettet hun kritikk mot det såkalte religiøse politiet, mutaween. Hun tok også opp andre saker, deriblant arrestasjonen av en vestlig kvinne som ble påtruffet på en kafé sammen med arbeidskamerater. Hun ble kledt naken og mishandlet før hennes mann klarte å få henne løslatt.Senere har en antidiskrimineringskomité i FN rettet skarp kritikk mot Saudi-Arabias behandling av kvinner og trukket i tvil om landets myndigheter i det hele tatt forstår hva som menes med likhet.

Forverring.

Da kong Abdullah i august 2005 overtok tronen etter sin avdøde bror, håpet mange at han ville iverksette reformer og liberalisere styresettet i landet. Endel er blitt gjort, men både saudiarabiske og utenlandske menneskerettsforkjempere mener fjoråret markerte en klar tilbakegang.

Saudiarabiske kvinner får knapt gå ut etter mørkets frembrudd, i alle fall ikke uten i følge med en mann, som her i Jeddah Foto: HASSAN AMMAR/AFP/SCANPIX

Relevante artikler

 1. VERDEN
  Publisert:

  Kvinnene ville bare kjøre bil. De som kjempet for retten til å kjøre, ble kastet i fengsel og torturert.

 2. VERDEN
  Publisert:

  Saudi-Arabia henretter ikke 18 åring

 3. DEBATT
  Publisert:

  Israa er 28 år. Mandag risikerer hun å bli dømt til døden.

 4. VERDEN
  Publisert:

  Her kjører Aziza (60) bil i Saudi-Arabia. Nå må professoren svare for forbrytelsen i retten.

 5. VERDEN
  Publisert:

  Han var 13 år da han ble fengslet. Nå vil Saudi-Arabia henrette ham for oppvigleri.

 6. VERDEN
  Publisert:

  Antall henrettelser er ned 85 prosent. Men hvor reelle er reformene i Saudi-Arabia?