Trump med utspill mot FBI-sjefens trusselvurderinger før valget

USAs president Donald Trump retter kritikk mot FBI-sjef Christopher Wray for å ha pekt på Russland og høyreorienterte militsgrupper som trusler mot valget.

FBI-sjef Christopher Wray blir kritisert av president Donald Trump for å ikke ha pekt på Kina og venstrevridde grupperinger i USA som de største truslene før høstens valg. Wray vitnet i Kongressen torsdag.

Trump mener at Wray heller burde pekt på Kina og grupperinger på venstresiden da han var i Kongressen torsdag.

– Jeg likte ikke svarene hans i går. Jeg vet ikke om han likte dem heller. Jeg er sikker på at han nok er enig med meg, sa Trump.

– Kina er åpenbart på toppen av lista. Jeg ser at Russland, Nord-Korea og mange andre land kan bli snakket om. Men Kina må være på toppen av den lista, så jeg vet ikke hvorfor det ikke ble nevnt, la han til.

På spørsmål om han vurderer å sparke Wray, svarte Trump at «vi ser på mange forskjellige muligheter».

Presidenten angrep også Wrays vurdering av at det er grupper som følger doktrinen om den hvite rases overlegenhet, som er den største voldstrusselen i et USA som allerede er preget av høy spenning.

– Innad blant de rasistisk motiverte ekstremistene, er det folk som tror på en slags ideologi om hvit overlegenhet, som er den klart største andelen, sa Wray til Kongressen.

Trump, som har bred støtte blant væpnede, høyrevridde militsgrupper og den konspiratoriske QAnon-bevegelsen, sier at Wray heller burde pekt på Antifa.

Antifa er en løst sammensatt venstrevridd bevegelse Trump gjentatte ganger har rettet søkelyset mot etter tidvis voldelige demonstrasjoner mot institusjonell rasisme og politivold i USA.

– De er fæle. Og når man ikke sier det, så irriterer det meg. Jeg lurer på hvorfor han ikke sier det, sa Trump med henvisning til FBI-sjefen.