Madrid blir delvis koronastengt

Spania stenger deler av Madrid som følge av økt smittespredning. Over 850.000 innbyggere rammes i hovedstadsregionen.

Spanske militærtelt står klare for å ta imot covid-19-pasienter under koronautbruddet i Madrid, her ved militærsykehuset Gómez Ulla fredag.

Det er hovedsakelig tett befolkede lavinntektsbydeler sør i Madrid som omfattes av stengingen.

Innbyggerne der vil fra mandag av bare få lov til å forlate sin «sone» for å gå på jobb, få helsehjelp eller ta barna til skolen, opplyser regionregjeringen fredag.

De får bevege seg fritt innenfor sin sone, men ingen utenfra får slippe inn. Alle barer og restauranter må halvere kapasiteten. De strenge tiltakene skal vare i to uker.

I hele hovedstadsregionen forbys samtidig samlinger med mer enn seks personer, ned fra dagens ti.

Spania er et av de hardest rammede landene i Europa, og Madrid står for tiden for rundt en tredel av de nye smittetilfellene. De siste to ukene har landet hatt 292 nye smittede per 100.000 innbyggere.

Flere lavinntektsdistrikter i det sørlige Madrid har hatt over 1.000 tilfeller per 100.000 innbyggere.

Både torsdag og onsdag ble det rapportert om over 11.000 påviste smittetilfeller i Spania. Antall koronarelaterte dødsfall var henholdsvis 162 og 239.

Til sammen har Spania registrert over 620.000 koronatilfeller og drøyt 30.400 dødsfall.

Da Spania stengte i midten av mars, var tiltakene blant de strengeste i Europa. Da landet gjenåpnet 21 juni var det bare påvist rundt 200 nye tilfeller foregående døgn.