Norske soldater i kamp i Afghanistan

De norske styrkene i Afghanistan har flere ganger vært i kamp i løpet av julen. Ingen norske soldater er blitt såret.

Her er norske og afghanske kjøretøy på vei i stilling under en av julens trefninger.

Tre dager før jul ble et av de norske MOT-lagene (Military Observer Team) beskutt med rakettdrevne granater og håndvåpen av et ukjent antall opprørere vest i Faryab. De norske soldatene ba om luftstøtte fra NATO-styrkene.

Forsvaret opplyser at det ikke er rapportert om drepte eller skadde opprørere.

Svarte med granatkastere og mitraljøser

Bittelille julaften ble norske soldater angrepet to ganger. Under en rutinepatrulje ble et MOT-lag beskutt fra flere hold.

Luftstøtte ble rekvirert, og de norske soldatene svarte i tillegg med håndvåpen, granatkastere og mitraljøser. Ett kjøretøy ble skadet under trefningen. Samme dag ble også to andre enheter fra Maimana-leiren beskutt, lenger vest i Faryab, i Ghowrmach-distriktet.

De norske soldatene besvarte ilden og fikk luftstøtte. Ingen norske soldater ble såret.

Evakuerte såret personell

På julaften ble en patrulje bestående av afghanske hær— og politistyrker, og norske offiserer som driver opplæring, beskutt vest for Maimana. Flere afghanske soldater ble såret og en av dem ble evakuert med norsk helikopter til feltsykehuset i Maimana.

  1. juledag reiste afghanske og norske styrker, støttet av helikoptre og dronefly, til en afghansk grensepost, som var angrepet to dager tidligere. Hensikten var å evakuere ut såret personell og levere mat og ammunisjon. To skadde afghanere fra grensepolitiet ble evakuert til det norske feltsykehuset i Maimana.

Det er i dag omlag 500 norske soldater i Afghanistan.

- Ikke full kontroll

-Dette er et resultat av at den afghanske hæren og sikkerhetsstyrker er blitt stadig bedre og opererer på egenhånd. Da følger våre folk med som støtteapparat for de afghanske styrkene, sier kommunikasjonsdirektør ved Forsvarets operative hovedkvarter, Erling Bø, til Aftenposten.no.

Han betegner trefningene som "normale", og sier de viser at NATOs ISAF-styrker har suksess med opptreningen av afghanske styrker.

- Hvordan vil du karakterisere alvorlighetsgraden i de seneste trefningene?

— Hvis man hadde hatt full kontroll, så ville man jo ikke blitt beskutt, sier Bø.

Forsvaret melder at ingen norske soldater er såret i trefningene.

- Er afghanske sivile eller andre kommet til skade?

— Ikke som vi kjenner til nå, sier Bø.

  • Hvis man hadde hatt full kontroll, så ville man jo ikke blitt beskutt, sier Bø.