Undersøkelse: Én tredjedel sliter med psykisk eller nevrologisk lidelse etter covid-19

En rekke undersøkelser viser langvarige helseproblemer. Nå viser en ny stor undersøkelse at én av tre risikerer å få psykiske eller nevrologiske lidelser etter covid-19.

Hver tredje som får covid-19 utvikler nevrologiske eller psykiske lidelser i ettertid, viser ny studie.

Studien, som er omtalt i siste utgave av tidsskriftet Lancet Psychiatry og omtalt av Reuters, bygger på opplysninger om over 230.000 koronapasienter, de fleste av dem i USA.

Pasientene ble undersøkt for 14 sykdommer. En av tre, 34 prosent, viste seg å ha utviklet psykiske lidelser eller nevrologiske lidelser innen seks måneder.

  • 17 prosent av de undersøkte slet med angst, mens 14 prosent hadde utviklet depresjon.
  • 7 prosent fikk hjerneslag, mens 2 prosent av dem som har fått intensivbehandling, fikk diagnosen demens, viser studien.

– Våre resultater indikerer at hjernesykdommer og psykiske lidelser er mer vanlig etter covid-19 enn etter influensa eller andre luftveisinfeksjoner, sier psykiater Max Taquet ved Oxford-universitetet. Det er han som har ledet undersøkelsen.

Forskerteamet han leder har tidligere utført en annen studie. Denne viste at 20 prosent av koronasmittede etter tre måneder fikk påvist en psykisk lidelse.

Forskerne vet ikke hvilke biologiske eller psykologiske mekanismer som ligger bak, men oppfordrer nå til videre studier for å kunne forebygge og behandle, sier Taquet.

Norsk studie: – Angst og depresjon

Tidligere i år viste også en norsk studie at koronapasienter opplever mentale problemer etter at de har fått intensivbehandling.

– De fleste som er innlagt på intensiven, har en rekke helseutfordringer i etterkant, sier forskningsleder Kristin Hofsø ved Oslo universitetssykehus.

– Mange opplever angst, depresjon og nedsatt funksjon ett år etter at kroppen har vært alvorlig syk, sier Hofsø, som også er intensivsykepleier.

Les også

Han fikk korona på alpeferie: Slik så lungene til Terje ut da han våknet fra koma

Unge inkludert

Forskere over hele verden rapporterer at store pasientgrupper forblir syke som følge covid-19 over lang tid. Noen i flere uker eller måneder. I slutten av mars kom Universitetet i Bergen med forskning som viste at seks av ti sliter med ettervirkninger etter koronasykdom, et halvt år etter smitte. Halvparten av de unge mellom 16–30 år hadde langvarige symptomer.

Arne Søraas er forskningsleder for en koronastudie ved Universitetet i Oslo, en spørreundersøkelse med mer enn 150.000 deltagere. Studien sammenligner helsen til friske og koronapositive over tid. I denne opplyser 40 prosent av dem som er blitt syk med korona, at helsen deres er dårligere etter åtte måneder.

– Mange opplever at senskadene sitter i hodet, som tap av smak, lukt og hukommelse. Viruset er farlig for mer enn lungene, sa da Aftenposten omtalte studien tidligere.

FHI: Symptomer i mange måneder

Nylig publiserte FHI den første oversikten over langtidseffekter av covid-19. Oversikten baserte seg på 43 undersøkelser hvor alle studiene hadde mer enn 100 deltagere.

I oversikten kommer det frem at symptomene varer i mange måneder.

Det er særlig pasienter som har vært innlagt på sykehus som rapporterer om vedvarende plager lenge etter infeksjon, går det frem av oversikten. En stor andel av disse pasientene opplever fortsatt symptomer ved seks måneders oppfølging.

Pasienter som ble undersøkt etter seks måneder viste at mange hadde minst ett symptom som vedvarte. Vanligst var tungpustethet (dyspné), trøtthet og nedsatt lukte- og smakssans.

Folkehelseinstituttet understreker at studiene har ulik tilnærming. De benytter forskjellige metoder og prosedyrer og har ulike temaer, og det mangler kontrollgrupper.