Verden

Forskere: Eldre søsken bruker oftest stemmeretten

Er du eldst i søskenflokken, er sjansen større for at du stemmer i valg, ifølge en studie av stemmegivning i Sverige og Norge.

Illustrasjonsfoto fra Oslo under kommunevalget i 2015: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix
  • NTB

Forskerne har undersøkt fire svenske og norske valg og sammenlignet dem med data fra ikke-nordiske land.

Resultatene, som ble publisert i British Journal of Political Science i sommer, er omtalt i flere svenske medier – blant dem P4 Östergötland. En av forskerne som har deltatt, er norske Bernt Bratsberg.

Sammenhengen mellom plassen i søskenflokken og bruken av stemmeretten beskrives som sterk. I gjennomsnitt er yngre søsken mindre tilbøyelige til å stemme.

Forskerne peker på flere mulig forklaringer på denne tendensen. Én mulighet er at rekkefølgen i søskenflokken påvirker personligheten, og at de eldre ofte blir mer ansvarsbevisste.

Statsviter Richard Öhrvall sier til P4 Östergötland at det bør undersøkes om plassen i søskenflokken også påvirker politisk deltakelse på andre måter. Blant annet vil forskerne finne ut om yngre søsken oftere deltar i demonstrasjoner og mer alternative forsøk på å påvirke politikk.

Les mer om

  1. Stemmerett
  2. Politikk