Verden

Slik ble flyktningstrømmen stanset

Grensekontroll i flere europeiske land og EUs avtale med Tyrkia har effektivt kuttet asylsøkermengden med to tredeler i store deler av Europa.

I mars i år kom færre seg med fergen fra Lesbos til Pireus. Det skyldes avtalen mellom Tyrkia og EU.
 • Hans Henrik Torgersen
  Journalist

Tirsdag presenterte UDI tall som viser at antallet asylsøkere i årets seks første måneder var 1678. Til sammenligning tok Norge mot 26.526 asylsøkere i de seks siste månedene av 2015.

Antallet asylsøkere så langt i 2016 er det laveste som er registrert siden 1997. UDI understreker likevel at tallene er svært usikre, og de holder på sitt tidligere estimat for hele 2016.

– Vår prognose for året er fortsatt 10.000, selv om det første halvår kom under 1.700. Det kan komme flere, og det kan komme færre, så usikkerheten er stor. Spesielt fordi vi står foran det som tradisjonelt har vært høysesong for asylankomster. Vi bygger ikke ned mer kapasitet nå, men dersom det lave antallet skulle holde seg, vil vi avvikle mottaksplasser til høsten, sier UDI-direktør Frode Forfang til Aftenposten.

Les også

Over 4.500 båtflyktninger berget på en dag

Tall fra FN høykommissær for flyktninger, UNHCR, viser et dramatisk fall i antallet som har tatt seginn til Europa i første halvdel av 2016, sammenlignet med slutten av 2015.

Ifølge FN-organet har 231.000 flyktninger tatt seg til Europa sjøveien i 2016, mot 1.015.000 i hele 2015.

Les også

Inne i lasterommet var 300 migranter fanget. Nå starter jobben med å gi dem en grav.

I fjor lagde Ungarn grensegjerde mot Serbia for å hindre migranter å komme inn.

UDI og eksperter Aftenposten har snakket med peker ut tre hovedårsaker til at antallet asylsøkere er historisk lavt nå.

 1. Norges avtale med Russland
 2. Dispensasjon fra EUs rett til fri ferdsel innenfor Schengen
 3. EUs avtale med Tyrkia

1. Avtalen med Russland

Ifølge migrasjonsforsker Jan-Paul Brekke ved Institutt for samfunnsforskning var det avgjørende at Norge fikk på plass en avtale med Russland om asylsøkerne som kom derfra.

Asylstrømmen over Storskog tok norske myndigheter på sengen.

I 2015 kom hele 5445 asylsøkere til Norge fra Russland over grensestasjonen på Storskog. I 2016 er tallet 0.

 • Enighet med Russland: Lover å stoppe asylsøkere på sykkel

– Dette utgjorde en hoveddel av asylsøkerne som kom til Norge i en kort periode, så det å få en avtale med Russland var avgjørende på kort sikt. Det var en sentral rute til Norge som ble stanset, sier Brekke.

Syriske migranter til fots på vei fra Serbia til Ungarn i fjor høst. Nå er ruten stengt, migrantene stoppes i Hellas.

2. Grensekontroll i Europa

Antallet asylsøkere som kom i 2015 sjokkerte hele Europa, og det ble gitt dispensasjon fra EUs krav om fri ferdsel. Ifølge seniorrådgiver Pål Nesse i Flyktninghjelpen er det ikke tvil om hva som har vært viktigst for å stagge flyktningstrømmen.

– Det er enkelt. Det er de stengte grensene oppover Europa. De som kom til Norge i fjor høst, har rett og slett ikke anledning til å ta seg nordover slik som før. De gruppene som var størst nord i Europa i fjor kom hovedsakelig langs landeveien. Den er nå stengt.

Ifølge Brekke ved Institutt for samfunnsforskning er det sannsynlig at EU fortsetter denne unntaksordningen inntil videre.

– EU-kommisjonen gir dispensasjon fra hovedregelen om fri ferdsel i perioder på seks måneder av gangen. Jeg tror det minst vil være sannsynlig med en slik dispensasjon til, men at man vil vurdere det opp mot det totale antallet ankomster til Europa.

Mange prøvde å trosse grensegjerdene som ble satt opp i fjor høst.

3. EUs avtale med Tyrkia

Antallet flyktninger som kommer fra Tyrkia til Hellas er kraftig redusert de siste månedene som følge av avtalen mellom EU og Syrias store naboland.

Avtalen trådte i kraft 20. mars, og har vist umiddelbare resultater. I løpet av årets tre første måneder kom det 151.450 flyktninger sjøveien til Hellas fra Tyrkia. I de tre påfølgende månedene var antallet bare 6860.

UDI-direktør Frode Forfang mener avtalen med Tyrkia er den viktigste årsaken til at antallet asylsøkere synker så mye, men påpeker at det fortsatt er mulig å ta seg til Norden.

Migrantene som kom til Hellas etter at avtalen mellom Tyrkia og EU var trådt i kraft, ble enten sendt tilbake eller i asylleire i Hellas.

EU enige med Tyrkia: Massiv flyktningavtale

– Den viktigste enkeltårsaken er at det er blitt vanskeligere å komme til Europa fra Tyrkia. I tillegg har ankomstene til Norge gått ned mer enn andre land, og det kan være at bildet av Norge har endret seg blant asylsøkere. Det kan også ha noe med geografi å gjøre: At det er flere hindringer på vei til Norge enn andre land. Men ettersom det fortsatt kommer mange til Sverige, viser det at det fortsatt er mulig å komme til vår del av Europa, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Så langt regner man med at det er 2,7 millioner flyktninger i Tyrkia. Ifølge Nesse i Flyktninghjelpen viser situasjonen at nærområdene til Syria tar stort ansvar, men peker samtidig på at europeiske land har et ansvar for å avhjelpe Tyrkia og andre naboland til Syria.

– Det er alltid vanskelig å si noe om smertegrensen i slik situasjoner. I Europa var smertegrensen nådd ved en million asylsøkere. I Tyrkia nærmere man seg tre millioner flyktninger – og der betrakter vi den som fortsatt ikke nådd. Vi sliter med kapasiteten i alle Syrias naboland. Ikke minst i Irak, som har mange internt fordrevne og også tatt mot mange syriske flyktninger, sier Nesse.

Les mer om

 1. Grensekontroll
 2. Tyrkia
 3. Europa
 4. Hellas
 5. Asylsøkere
 6. Russland