Verden

Lavrov: Norge og Russland forhandler om en utvidelse av returavtalen

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov kunngjorde at det foreløpig ikke er aktuelt å ta imot asylsøkere fra Norge. Foto: MAXIM SHEMETOV

MOSKVA/OSLO (Aftenposten): Russlands utenriksminister Sergej Lavrov sier at de ikke vil ta tilbake flyktninger som har reist fra Russland til Norge hvis de har løyet om hensikten med oppholdet i Russland. Nå vil russerne ha en pause i returene for å finne en løsning som ivaretar russiske og norske interesser.

  • Alf Ole Ask
    Journalist
  • Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

På utenriksministerens årlige pressekonferanse fikk han spørsmål fra NRK om hvorfor Russland har stoppet retur av migranter fra Norge.

– Jeg vet årsaken til disse problemene, selv om jeg ikke kjenner til alle detaljer. Det er snakk om folk som har kommet til Russland med mål om å jobbe i Russland, besøke slektninger, men de har ikke oppgitt at målet var å reise videre til Norge. De har løyet om sine hensikter med oppholdet i Russland. Derfor vil vi ikke ta tilbake disse menneskene. De har brutt våre lover, fremholdt Lavrov.

Den russiske utenriksministeren sa at russiske og norske myndigheter er blitt enige om en pause i returen av migranter til Russland inntil man kan finne en løsning som «ivaretar både russiske og norske interesser».

– Vi har en avtale mellom Russland og Norge om retur av migranter, og våre føderale grensetjenester jobber nå med sine norske kolleger for å se om det er en mulighet til å utvide denne avtalen for å løse disse problemene, sa den russiske utenriksministeren.

Du kan gjerne også lese denne saken:

Les også

Listhaug: Asylsøkere kan sendes rett til hjemlandet

UD: Forutsetter at våre felles avtaler respekteres

Den norske ambassaden i Moskva har vært i kontakt med russiske myndigheter for å finne ut hva som ligger i uttalelsen fra utenriksminister Lavrov. Det norske utenriksdepartementet (UD) fremholder at Lavrovs uttalelse ikke er myntet på personer som man er enige om kan returneres til Russland i henhold til returavtalen. Uttalelsen gjelder derimot personer som har fått visum til Russland på falsk grunnlag.

– Uttalelsen er dermed en gjentagelse av kjente russiske posisjoner knyttet til returavtalen. Vi vil fortsette vår dialog med russiske myndigheter om retur, påstår UD.

Utenriksdepartementet sier imidlertid ikke noe om hvorfor Russland muligens ønsker en utvidelse av den eksisterende avtalen mellom Russland og Norge, men departementet sier i en uttalelse at de har en «dialog med russiske myndigheter om hvordan tilbaketakelse av tredjelandsborgere kan gjennomføres på mest hensiktsmessig måte», og at norske myndigheter forsøker å avklare med russerne om man har en felles forståelse av tilbaketakelsesavtalen.

— Vi har en tilbaketakelsesavtale med Russland som regulerer spørsmålet om retur mellom våre to land. Vi forutsetter at våre felles avtaler respekteres, sier kommunikasjonssjef Frode Andersen.

— Vi hadde samtaler med russiske myndigheter i Moskva i går og det fremkom ingen indikasjon på at det var noen russisk holdningsendring i tilknytning til praktiseringen av returavtalen, sier Andersen.

Politiets Fellesforbund reagerer på dårlig informasjon i Storskog-saken:

Les også

- Alt virker rotete, uklart og uforutsigbart

5500 kom over Storskog

Høsten 2015 kom rundt 5500 personer over grensestasjonen Storskog fra Russland. Rundt 700 av dem har oppholdstillatelse i Russland, russisk statsborgerskap – i tillegg til statsborgerskap i hjemlandet – eller de har flerreisevisum til Russland. Russland er enige om at disse personene kan returneres til Russland.

Drøyt 200 av dem ble uttransportert til Russland før jul og på nyåret, mens så stoppet Russland returene «av sikkerhetshensyn».

De resterende 4800 menneskene som kom til Norge i høst, hadde engangsvisum til Russland. Da de reiste ut av Russland ble dette visumet brukt opp, og Russland vil derfor ikke ta dem imot. Norge mener derimot at også disse personene omfattes av returavtalen mellom de to landene.

Dette er Storskog-tallene:

Migrantene begynte å komme over Storskog i sommer. Her kan du lese hva som har skjedd etterpå:

Les også

Kaos og bråk råder på Finnmark-grensen. Hva skjedde?

Samtalene som nå pågår i Moskva, dreier seg blant annet om hvordan returavtalen skal tolkes og om den omfatter de 4800 menneskene som ikke lenger har visum til Russland. Hvis man kommer frem til en enighet, er spørsmålet om hvordan dette skal formaliseres. På pressekonferansen i Moskva antydet Lavrov at russerne ønsker en utvidelse eller en tilleggsprotokoll til avtalen, men andre muligheter kan være en noteveksling mellom de to landene eller en helt ny avtale.

Møte i Moskva

Representanter for Russlands utenriksdepartement diskuterte situasjonen for asylsøkerne med folk fra Norges ambassade i Moskva mandag kveld. De ble da enige om et nytt møte i den såkalte ekspertgruppen, som består av representanter fra norske innvandringsmyndigheter, Justisdepartementet, Utenriksdepartementet og det russiske migrasjonsverket.

Russlands ambassade i Norge la ut en melding på sin Facebook-side mandag. Der het det at Russland har stoppet tilbaketakingen av migranter av sikkerhetsgrunner, men at Russland vil fortsette å samarbeide med Norge om dette spørsmålet og at man vil oppfylle returavtalen fra 2007.

Politisk rådgiver Lars Joakim Hanssen opplyser til Aftenposten at innvandringsminister Sylvi Listhaug ikke vil kommentere Lavrovs uttalelser. Hun henviser til Utenriksdepartementet.

  • Vi kan anbefale denne kommentaren fra Helene Skjeggestad om Russland, som er den eneste vinneren i spillet om asylsøkerne fra Storskog.

82 asylsøkere skulle ut

Uttalelsene i dag kommer noen få dager etter at Russland nektet å ta imot asylsøkere som skulle sendes ut fra Kirkenes i Finnmark. 82 asylsøkere hadde blitt plassert på Ankomstsenter Finnmark i Kirkenes og plassert i busser, da det kom melding om at utsendelsene likevel ikke ble noe av.

De siste dagene har det vært hektisk møtevirksomhet i Norge og kontakt med Russland om hvorvidt utsendelsene blir gjennomført.

De 82 som Regjeringen vil sende ut, kom alle over Storskog i høst.

Les også

  1. Solberg: - Vi må stålsette oss for at det vil være mye uro rundt utsendelsene

  2. FN-topp kritisk til at barn interneres

  3. Aftenposten mener: Kirkeasyl bør tolereres