Sjokkrapport om London-politiet: Institusjonelle rasister, kvinnehatende og homofobe

Politimenn i London er de siste årene avslørt som drapsmenn og seksualovergripere. Granskningsrapport gir et rystende bilde av moralsk og etisk forfall i styrken.

Et blomsterhav dekket et minnested i en park i London for drapsofferet Sarah Everard 20. mars i 2021. At drapsmannen var en politimann, har vekket avsky på De britiske øyer.

En marskveld for to år siden var Sarah Everard (33) på vei til fest med venninner. Hun ble kidnappet på åpen gate i London. Snaut en uke senere blir hun funnet voldtatt og kvalt i et skogsområde i Kent. Gjerningsmann: politimannen Wayne Couzens. Han hadde satt fyr på liket og gravd det ned for å skjule spor.

Etter skandalen fikk Storbritannias kommisjonær for voldsofre, Louise Casey, et oppdrag. Å lede en uavhengig granskning av oppførsel og intern kultur ved Londons politistyrke.

Mest fordømmende rapport gjennom tidende

Resultatene ble presentert i en 363 siders rapport tirsdag. Rapporten beskrives av avisen The Guardian som en av de mest fordømmende av noen institusjon i kongeriket gjennom tidene.

Det vil ta lang tid for politiet å gjenoppbygge tilliten til publikum. Og politiet kan ikke lenger ta for gitt at befolkningen aksepterer at styrken utfører politioppgaver overfor dem, lyder dommen fra Casey.

Storbritannias kommisjonær for voldsofre, Louise Casey, fikk for et år siden i oppdrag å lede en uavhengig granskning av oppførsel og intern kultur ved Londons politistyrke.

Trolig må styrken brytes opp og bygges om for å bøte på de alvorlige problemene, slår hun fast.

Ødela bevismateriale i sedelighetssaker

Blant funnene i rapporten er disse:

  • Institusjonell rasisme, kvinnehat og homofobi i styrken.
  • En politikvinne ble gjentatte ganger voldtatt av en kollega. Internt ble hun motarbeidet og stemplet som en urokråke.
  • Under opptaksritualer blir politifolk urinert på av kolleger.
  • Beviser i voldtektssaker gikk tapt, fordi de var plassert i overfylte kjøleskap og frysere. Ofte lot de seg ikke lukke ordentlig.
  • I et tilfelle ble bevis mot en rekke voldtektsmenn ødelagt, fordi en politimann hadde satt lunsjboksen i kjøleskapet.
  • En muslimsk politimann fikk sine sko fylt med bacon som en «spøk» fra kolleger.
  • En offiser som er sikh, ble skamklippet.
  • En politimann som etterforsket en hjemmevoldssak, dro gjentatte ganger på besøk til voldsofferet. Han prøvde å legge an på henne. Politimannen registrerte ikke bevis mot gjerningsmannen – slik at denne gikk fri.

Forfremmet voldtektsmann

Mens arbeidet med granskningen pågikk, kom enda en skandale:

Den 48 år gamle eliteoffiseren David Carrick i Scotland Yard ble avslørt som serievoldtektsmann. Han sto bak en rekke alvorlige overgrep i løpet av 17 år i politiet.

Det skjedde til tross for en rekke interne advarsler om ham. Isteden ble han forfremmet.

I januar i år ble Carrick dømt til livsvarig fengsel. Han ble funnet skyldig i 49 tilfeller av seksuelle overgrep mot 12 kvinner.

Londons politisjef, Mark Rowley, ønsker ikke å bruke ordene «institusjonelle rasister» om egne ansatte, men aksepterer Caseys beskrivelse av problemene. Han erkjenner i et intervju med Sky News at de har store problemer.

Massiv hets av homofile

I rapporten retter en rekke politifolk kritikk mot forholdene på jobben.

En åpent homofil ansatt forteller om massiv hets mot ham og andre homofile i styrken.

– Dette høres latterlig ut, men jeg er redd politiet, sier mannen ifølge Sky News.

Han har sett chattelogger på Whatsapp hvor kolleger har diskutert hvordan de skulle stoppe og ransake ham på fritiden. Andre politifolk hadde også meldt inn falske beskyldninger om ham via en anonym varslingstjeneste.

Mørke har høyere risiko for ransaking

Det slås fast at Londons mørke befolkning daglig løper en mye høyere risiko enn andre for å bli stoppet og ransaket på gaten. Det samme gjelder bruk av håndjern, slag med batong eller å bli «nøytralisert» med elektrosjokkvåpen.

«Stopp og ransaking blir utført av politistyrken på kostnad av legitimitet, tillit og derfor samtykke», heter det i rapporten.

Samtidig slås det fast at den mørke delen av befolkningen blir underbeskyttet av politiet.

Det Casey omtaler som rasisme, skjer også innad i styrken:

«Offiserer som er mørke eller fra etniske minoriteter, opplever rasisme på jobb og er rutinemessig oversett, avvist eller ikke snakket om. Mange tror ikke det er verdt å rapportere. Rasisme og rasemessige fordommer blir forsterket innad i politiet», heter det i rapporten.