Ny kampanje skal gjøre Sverige mindre attraktivt for asylsøkere og andre migranter

I det siste har den svenske migrasjonsministeren dukket opp i flere internasjonale medier. Målet er å holde asylsøkere unna.

Sveriges migrasjonsminister Maria Malmer Stenergard har i det siste dukket opp i flere internasjonale medier med sitt budskap om en strengere svensk innvandringspolitikk.

«Da jeg gikk inn i politikken som 13-åring, drømte jeg om en verden uten grenser. Men migrasjonskrisen i 2015 endret landet mitt.»

Slik starter den svenske migrasjonsministeren Maria Malmer Stenergard et innlegg i den tyske avisen Die Welt. Hun representerer det borgerlige partiet Moderaterna. Stenergard tegner et dystert bilde av svensk innvandringspolitikk og skriver at landet i fremtiden vil ha mye lavere asylinnvandring enn i dag.

Den siste tiden har det dukket opp lignende innlegg og intervjuer med Stenergard i tyske, franske, danske og belgiske medier, skriver Aftonbladet.

Disse er en del av en informasjonskampanje som den svenske regjeringen varslet tidligere i år. Målet er å bremse innvandringen til landet og korrigere synet på Sverige som et raust mottagerland.

Migrasjonsministeren vil blant annet unngå at folk som ikke har tilstrekkelige beskyttelsesbehov, kommer til Sverige, for så å bli sendt hjem igjen.

Kampanjen er ifølge Stenergard et ledd i regjeringens plan for å få bukt med blant annet gjengvolden og andre problemer som landet har opplevd de siste årene. Dette var en av de viktigste sakene under fjorårets valg. Nå blir det store endringer i Sverige, ifølge migrasjonsministeren.

– Vi snakker om et paradigmeskifte, sier Stenergard i en video på regjeringens hjemmeside.

Møter kritikk

I debattinnlegget i den tyske avisen, skriver Stenergard blant annet at man vil stille strenge krav til de som ønsker asyl i Sverige. Hun skriver blant annet at innvandrere må lære svensk umiddelbart.

Stenergard hevder videre det er et problem at de fleste utenlandsfødte i Sverige i dag, ikke kan forsørge seg selv.

Men dette er ikke riktig, ifølge Statistiska centralbyrån (SCB).

Moderaternas leder og Sveriges statsminister Ulf Kristersson, ønsker en mer restriktiv innvandringspolitikk.

Ikke lenger en «humanitær stormakt»

I oktober fikk Sverige en ny, borgerlig regjering ledet av Ulf Kristersson fra Moderaterna. Den nye regjeringen varslet en strengere innvandringspolitikk.

– Sverige er det eneste landet i Europa, ved siden av Tyskland, som virkelig åpnet grensene i forbindelse med flyktningkrisen i 2015. Sverige har tatt imot en større andel migranter enn andre land, sier Lise Rakner, professor i statsvitenskap ved Universitetet i Bergen.

Ifølge Rakner er det en utbredt praksis at europeiske land driver informasjonskampanjer med mål om å gjøre seg lite attraktive for asylsøkere.

Nå har flere av de største partiene i Sverige innstramming av innvandringen som en av sine viktigste saker.

– Tidligere var det nesten bare Sverigedemokraterna som førte denne politikken, men de siste årene har det vært et markant stemningsskifte, sier Rakner.

Hun mener problemene i Sverige nå prøver å få bukt med, skyldes en kombinasjon av sterk privatisering av den svenske velferdsstaten og en liberal innvandringspolitikk.

– Denne kombinasjonen har vanskeliggjort integrering og ført til en utvikling av parallellsamfunn.